2019.11.21.
13:41

Írta: lowoa

Thaiföld: A hamispróféta buddhista templomba látogatott és erős földrengés történt - Koincidencia?

2019. november 21-én csütörtökön, thaiföldi helyi idő szerint délelőtt tízkor találkozott Ferenc pápa Bangkok királyi buddhista templomában a szerzeteskolostor pátriárkájával. (www.vaticannews.va/…/ferenc-papa-tha…)
2019. november 21-én csütörtökön reggel erős, 6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében. (hirado.hu/…/eros-foldrenges…)

https://gloria.tv/post/wh6gysfAceuZ2RRoQCXaHqEKz
https://twitter.com/pauldrisley/status/1197309339859505152

2019.11.16.
06:41

Írta: lowoa

Hamispróféta új bűnt talált fel: Aki elkötelezett, az "náci"

 

Ferenc pápa létre akar hozni egy "ökológiai bűnt közös otthonunk ellen", és be is akarja vezetni a Katekizmusba.

A Bűntetőjogi Szövetségnek beszélve (november 15) Ferenc pápa elmondta, hogy az amazonasi szinódus azt mondta ki, hogy ez az ökológiai bűn Isten, a közösség, a környezet és jövőbeli generációk ellen elkövetett tettek a környezetszennyezés és pusztítás keretében.

Ferenc pápa azt állította, hogy ezek a "nácikhoz hasonlók, akik zsidókat, cigányokat és homoszexuálisokat üldöztek", valamint "a kultúra a szemétből és gyűlöletből állt". A homoszexualitás sok országban illegális.

Érdekes módon Ferenc pápa nem említette a kommunizmust. Másik érdekes dolog az, hogy Ferenc pápa több, mint egy órát késett, így megváratta az ügyvédeket is.

https://gloria.tv/post/op3WzMTgzhR33coAz2ZoDqFgg

2019.11.13.
12:56

Írta: lowoa

Dr. Drábik János: A Frankfurti Iskola

Dr. Drábik János 

 

A Frankfurti Iskola tizenegy stratégiai célt tűzött ki maga elé. Valamennyinek az volt a célja, hogy aláássa a társadalom alapjait és olyan reménytelen helyzetet alakítson ki, ahol már csak a világméretű proletárforradalom jelenthet megoldást.

A tizenkét cél a következő: 

 

Első: Létre kell hozni a rasszista bűnözés formáit és meg kell alkotni a gyűlöletbeszédet tiltó törvényeket. 

Második: Folyamatosan változnia kell az élet minden dimenziójának, hogy létrejöjjön a teljes zavarodottság állapota. 

Harmadik: Az iskolákban elő kell segíteni a maszturbációs propagandát. Ezt ötvözni kell a homoszexualitás népszerűsítésével a gyerekek körében és az iskolán belül is meg kell honosítani a pornográfia valamilyen változatát. 

Negyedszer: Szisztematikusan alá kell ásni a szülők és a pedagógusok tekintélyét. 

Ötödször: A bevándorlás nagymértékű fokozásával meg kell gyöngíteni a nemzeti önazonosságot és elő kell készíteni faji háborúk kirobbantását. 

Hatodszor: Az alkoholizmust és a kábítószerek élvezeti cikként való használatát szisztematikusan támogatni kell. 

Hetedszer: Elő kell segíteni a szexuális devianciák széles körben való elterjedését a társadalom minden rétegében. 

Nyolcadszor: Megbízhatatlanná kell tenni a jogrendet és elfogultan kell viselkedni a bűncselekmények áldozataival szemben. Nagy mértékben növelni kell azoknak a számát, akik rá vannak utalva az állami segélyekre. 

Kilencedszer: Ellenőrizni kell és nívótlanná kell tenni a tömegtájékoztatást. 

Tizedszer: Bátorítani kell a családok felbomlását és a házasság, mint intézmény megszüntetését.

Tizenegyedszer: Minden vonatkozásban támadni kell a kereszténységet és üressé kell tenni a templomokat.

 

A kilencedik ponthoz hozzáfűzhetjük:

Ma már a világ tömegtájékoztatási intézményeinek a 96%-át    hat    olyan vállalat ellenőrzi, amely a cionista pénzkartell tulajdonában van.

Valamennyi az AP-től és a Reuters-től veszi át az információk zömét.

A meghatározó intézmény a Reuters, amely a Rothschild ház érdekeltségi körébe, illetve tulajdonába tartozik.

2019.11.09.
15:55

Írta: lowoa

A veszélyes, apró pont

Hogy is mondják? „Az ember a szokások rabja.” Nap mint nap felkelünk, s napjainkat a megszokott taposómalomban töltjük. Emellett hozzászoktunk sok, tulajdonképpen őrült dologhoz, csak azért, mert ezek látszólag mindig is így voltak. E dolgok némelyike bosszant bennünket és szitkozódunk - leginkább, amikor olyan igazságtalanságokról van szó, amelyek személyesen érintenek bennünket. Bosszant minket például a benzinárak, a fűtési költségek, a biztosítások és a társadalombiztosítási járulékok emelkedése. Bosszankodunk népképviselőinken, akik nyilvánvalóan egyáltalán nem képviselik az érdekeinket. Bosszankodunk a magas belvárosi parkolási díjak és az úthasználati díjak miatt, melyeket az adónkból építettek. Végül megszokásból mégis azt mondjuk: „Egye fene,ezen úgysem lehet változtatni!” Az utóbbi időben egyre nő egy pusztító következményekkel járó újabb világháborútól való félelem. Fegyverkezésről, csapatmozgásokról és nagyszabású katonai gyakorlatokról lehet olvasni és hallani. És az emberek azt mondják: „Szörnyű, hogy ezt nem lehet megakadályozni!” De nem vizsgáljuk meg eléggé, hogy: ugyan ki finanszírozza a háborúkat? Ki adja a pénzt erre a szörnyű megsemmisítő gépezetre? Ugyan ki fizeti a katonák zsoldját? A mai „Bildung unzensiert” adásunk a Freiwillig Frei.de-től származik, és az említett szempontokat kiélezetten vizsgálja. Néha a probléma lényegének megértéséhez sokat segít, ha az összefüggéseket valamennyire leegyszerűsítve és eltúlozva vizsgáljuk. Reméljük tehát, hogy az „A veszélyes, apró pont” című rövidfilm egy kicsit jobban kinyitja mindannyiunk szemét arra, hogy csak mi magunk tudunk ezen a világon bármit is megváltoztatni. Volt egyszer százmillió ember. Különböző érdekeik voltak, különböző hitük volt, különböző hivatásuk volt, és összességében jól kijöttek egymással. Egy nap egy bűnbanda jelent meg, ami csak néhány száz emberből állt. Hm, tovább kell nagyítanom, hogy láthatóvá váljanak. Tudom, hogy ott vannak valahol. Itt, megvannak! És ez a párszáz tagból álló bűnbanda azt mondta a százmilliós tömegnek: „Ettől kezdve mindenki a keresete egy részét nekünk kell, hogy adja." Ez az amerikai adófizetők és a kongresszusi képviselők közötti arány pontos grafikus ábrázolása. És a tömeg azt mondta: „Szent ég, tényleg le kell adnunk egy részét annak, amit keresünk?" És a párszáz tagból álló bűnbanda azt mondta: „Igen! Ez törvény!" És a tömeg azt mondta: „Akkor akár tetszik, akár nem, engedelmeskednünk kell." És egy kis felforgató azt kérdezte: „És mi történik, ha nem fizetünk?" Ez egyáltalán nem tetszett a bűnbandának. Azt mondták: „Ha nem engedelmeskedtek, akkor rátok szabadítjuk a végrehajtóinkat." És a tömeg azt kiáltotta: „Ó, ne, csak azt ne! Inkább beleegyezünk. Fizetni fogunk.” Ez az amerikai adófizetők és az adóhivatal alkalmazottai közötti arány pontos grafikus ábrázolása. Eltelt egy idő, és a bűnbanda azt mondta: „Most többet akarunk a keresetetekből." És ez így ment tovább és tovább és tovább, míg a tömeg nagy része csaknem keresetének felét a bandának fizette. Amikor is a banda többet követelt, a tömeg mindig azt mondta: „Jaj, már így is alig tudunk megélni, tényleg szükséges az, hogy többet adjunk nektek?” És a banda mindig azt mondta: „Igen! Adnotok kell, vagy rátok szabadítjuk a végrehajtóinkat.” Így a banda évente dollárok millióit és milliárdjait kapta a tömegtől. Háborúkra, piramisrendszerre, baráti szívességekre és sok másra költötték. A tömeg egy része azt mondta: „A háborúkat, amiket a mi pénzünkön folytattok, egyáltalán nem tartjuk jónak, nekünk kell ezeket tényleg finanszíroznunk?” És a bűnbanda azt mondta: „Igen, az nekünk jár. Vagy inkább rátok szabadítsuk a végrehajtóinkat?" És a tömeg egy része azt mondta: „Elveszitek a pénzünket, hogy azt nagyvállalatoknak, hatalmas bankoknak ajándékozzátok és olyanoknak, akik nem akarnak dolgozni. Nekünk sok minden nem tetszik." És a bűnbanda azt mondta: „az nekünk mindegy. Mi döntünk, hogy mire adjuk ki a pénzt. És jobb lesz, ha azt teszitek, amit mondunk, különben…" És a tömeg azt mondta: „OK. Akár tetszik, akár nem, fizetnünk kell." Idővel a tömegnek annyira elege lett, hogy drasztikus lépésre határozta el magát. Egy napon azt mondta a bűnbandának: „Nem tetszik, amit csináltok. Másik bandát akarunk." És a régi bűnbandát hihetetlen idő- és pénz ráfordítással, egy újjal cserélték fel. És a tömeg azt mondta az új bandának: „Most végre megtarthatjuk a pénzünket, vagy legalábbis egy nagyobb részét?" És az új bűnbanda azt mondta: „Sajnáljuk, de komoly vita után úgy döntöttünk, hogy ez lehetetlen. Le kell adnotok annyit, mint, amit korábban és még többet." A tömeg úgy érezte, mintha fejbe vágták volna, és azt mondta: „Szörnyű. De mi más választásunk lenne? Azt mondják, hogy engedelmeskednünk kell. És borzasztó végrehajtóik vannak. Tehetetlenek vagyunk velük szemben. Inkább azt tesszük, amit mondanak.” És a tömeg úgy tett, mint ahogy azt a bűnbanda mondta. És egyre szegényebb és szegényebb lett, és a nyomorúság nagyobb lett, mint valaha. De végül is mit tehettek volna? Milyen hatalommal bírna ez a tömeg a néhány száz fickóból álló bűnbandával, és végrehajtóival szemben? Milyen esélyei lennének nekik – velük szemben? Hogyan tudna a százmilliós tömeg az apró kis pont hihetetlen hatalmának sikeresen ellenszegülni? Újra elmondom, ha valaki még nem fogta volna fel. Itt vannak ők, és itt vannak a végrehajtóik, és itt vagyunk mi. Ők - mi. Ők - mi. Nem tűnik ez nektek furcsának? Talán csodálkoztok, hogy a tömegnek miért kell mindenhez a pont engedélye ahhoz, hogy azt tegyék, amit akarnak? Miért gondolják ezek az emberek, hogy ezt a kis pontot kell megkérdezniük, hogy megtarthatnak-e többet abból, amit keresnek? Miért könyörögnek ennek a kis pontnak évekig, hogy csökkentse az adóikat? Tényleg olyan ijesztő ez a pont? Vagy az érvei tényleg olyan meggyőzőek? Miért nem rúgja a tömeg ezt a kis pontot egyszerűen fenékbe? Az a tény már önmagában is elképesztő, hogy ez a kis pont milyen igényeket támaszt a hatalmas tömeggel szemben. De ami még sokkal elképesztőbb, az az, hogy a tömeg ennek a parazita kontrollmániásokból álló jelentéktelen bűnbandának még engedelmeskedik is. Hogyan magyarázható ez? Kérdezzük meg a kis pontot. „Nos, ez a következőképpen működik. Ha mi, a Pont, elvesszük a pénzeteket, és olyan dolgokra fordítjuk, amit nem tartotok jónak, benneteket képviselünk. Ugyan nem tarthatjátok meg a saját pénzeteket, de eldönthetitek, hogy melyik kis pont lopja el a felét annak, amit megkerestetek. És ez azt jelenti, hogy felelősekké váltok az által, hogy nekünk adjátok a pénzeteket. Tehát mi, a Pont, benneteket szolgálunk, amikor a pénzeteket olyasmire adjuk ki, amivel nem értetetek egyet. Szóval hálásaknak kell lennetek, és tisztelnetek kell minket, hogy benneteket kirabolunk, mégpedig a ti megbízásotok alapján, a ti javatokra. Hogy ez által benneteket tudjunk olyasmivel szolgálni, amivel nem értetek egyet." Így néz ki a dolog. Remélhetőleg ezzel minden kétséget eloszlattunk. Ha a Pont magyarázatával nem vagy teljesen megelégedve, akkor olvasd el Larken Rose „THE MOST DANGEROUS SUPERSTITION” (A legveszélyesebb babona) című könyvét. Beszerezhető a www.larkenrose.com oldalon.

2019.11.04.
23:11

Írta: lowoa

Hatályba lépett az új orosz internettörvény, a jogszabály november elsejétől érvényes, lekapcsolhatja magát Oroszország a világhálóról

Április közepén szavazta meg második olvasatban is az orosz parlament alsóháza az orosz internet stabil autonóm működtetéséről rendelkező törvénytervezetet, amely bírálói szerint indokolatlan kormányzati ellenőrzést biztosít a web alkalmazása felett. A jogszabály november elsején lépett hatályba, kivéve a kriptográfiai információvédelemre és a nemzeti doménnév-rendszerre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek 2021 januárjától lesznek érvényesek.

A törvény értelmében, ha az orosz kormány úgy ítéli meg, hogy az internet országon belüli stabilitása veszélyeztetett, akkor a tömegtájékoztatás- és távközlésügyi hatóság (Roszkomnadzor) központi ellenőrzést vezethet be az általános felhasználású hálózatban és intézkedéseket foganatosíthat a fenyegetések elhárítása érdekében. A projekt megvalósítása legkevesebb 30 milliárd rubelbe kerül majd, de azt még nem lehet tudni, hogy kinek lesz jó a lekapcsolható világháló.

Christian Mihr, a Riporterek Határok Nélkül (ROG) nevű szervezet ügyvezetője kifejtette, hogy a jogszabály valójában az internetcenzúra újabb szintre emelésére való kísérlet és alátámasztja, hogy az orosz vezetők készen akár a világháló teljes infrastruktúráját is politikai ellenőrzés alá vonni azért, hogy szükség esetén elvághassák a digitális információáramlást.

A legfontosabb változtatás a korábbi helyzethez képest, hogy az adatforgalom ellenőrzését és szűrését már nem az internetszolgáltatók (ISP) fogják végezni, hanem a titkosszolgálatok és a médiafelügyelet. Az orosz kormány azt reméli, hogy így hatékonyabban lehet majd blokkolni a tiltott tartalmakhoz és platformokhoz való hozzáféréseket. Az ISP-k kötelesek az orosz adatforgalmat olyan csomópontokon keresztül vezetni, amelyeket a Roszkomnadzor engedélyezett.

Minden internetszolgáltatónak olyan berendezéseket kell felszerelnie, amelynek a segítségével a hivatal - szükség esetén - blokkolhatja az adatforgalmat. A legtöbb ISP még nem szerelte fel ezt a technikát, azt egyelőre az uráli területen tesztelik október vége óta a "négy nagy" (Rosztelekom, MTS, Megafon, Vimpelcom), valamint számos kisebb internetszolgáltató rendszerében. A tesztek egyelőre a vezetékes infrastruktúrát érintik. A helyi szolgáltatók attól tartanak, hogy a technika felszerelése után komoly zavarok keletkezhetnek az internetforgalomban. Emellett rendkívül nagyok a költségek, ami plusz terheket ró majd a cégekre.

MTI

2019.11.02.
08:41

Írta: lowoa

Halloween – szórakoztató parti vagy sátánizmus? DÉMONFESZTIVÁL

A Halloween sok gyereket, fiatalt és felnőttet csábít arra, hogy egy félelmetesen szórakoztató horrorpartit tartsanak. Ez az a nap, mikor az utcán végigvonuló gyerekek gonosz szellemeket utánoznak és a lakások ajtajában édességet kéregetnek miközben ezt mondogatják: „édeset vagy savanyút?“ Aki nem adja meg nekik a kért dolgot, az szemtelenségre vagy vandalizmusra számíthat. Felnőttek felvágott nyakkal és hasonlókkal mutatkoznak a horror-partikon, és a boltokban számtalan parti kelléket lehet kapni, mint például: agy és folyékony vér „Zombi-falatkát“ A horrorpartikon lehet „levágott ujjvirsli“-t enni, és okkult praktikákat kipróbálni, mint pl. a jósokat megkérdezni, tarokkártyázni vagy ingázni, s ezek nem csak itt egyre kedveltebbek. De honnan származik ez az ijesztő arcokkal és félelmetes alakokkal teli véres ünnep? Vajon árthat-e, ha túl könnyelműen bánunk ezzekkel az okkult vagy ijesztő szokásokkal és hova vezet ez az egész végeredményben? Ezeket a kérdéseket általában nem teszi fel senki, vagy ha igen, akkor szőnyeg alá söprik. Ami a Halloween-ünnep eredetét illeti, leginkább az a vélemény dominál, hogy az október 31-ei rituálé egy kelta hagyományra vezethető vissza. A druidák állítólag ezen a napon embereket áldoztak fel, hogy halálistenüket „Samhain“-t tiszteljék. A szokást a 19. században a brit szigetekről áthozták az amerikai keleti partra és onnan később visszakerült Európába. Nagyon dinamikusan fejlődött és az idők során sokféleképpen átalakult. Azt a folyamatot, hogy hogy alakultak át a kelta szokások modern Halloween-szokásokká, azt történelmileg nem lehet pontosan bebizonyítani. De bebizonyítható az egyértelmű összefüggése a sátánizmussal, aminek az áldozati szertartása már évezredek óta rejtve működik. Ezt az összefüggést Anton Szandor LaVey, az USA-ban levő „Church of Satan“ alapítója és főpapja is megerősítette. LaVey azt állította magáról, hogy ő határozta meg a modern sátánizmus fogalmát és ő szervezte meg ezt az „egyházat“. 1969-ben megírta a „Sátáni bibliát“, amiben az áll, hogy október 31-e, a Mindenszentek előti este, a sátánizmus egyik legfontosabb ünnepnapja. Az okkultizmus-kutató, Jack Roper a következőket állapítja meg: „... az évnek az a napja, amikor a legnagyobb arányu sátáni-okkult szertartásos bűncselekmények történnek, az Halloween.“ John Ramirez egy olyan személy, aki saját tapasztalatból ismeri a varázslás, boszorkányság és sátánizmus realitását, a Halloween kultuszt és annak a kihatását. Ramirez New York Bronx negyedében nőtt fel egy sátánista családban. Nézze meg erre vonatkozó német nyelvű adásunkat: „Der Hölle entkommen – John Ramirez, Ex-Satanist“. Ma nyomatékosan óva int a Halloweentől: „Bárcsak azt mondhatnám, hogy csak egy ártalmatlan szórakozás volt. Hogy a szellemek, démonok és az ördög mögött senki nem rejtőzik. De ezt nem tudom megtenni. Megtapasztaltam a sötét erőket, akiktől óva kell, hogy intsek mindenkit. Ezért nem tudok úgy tenni, mintha a Halloween egy ártalmatlan, rémesen jó buli lenne. Sok ember nem hiszi, hogy az ördög létezik. De nekem sajnos más a megtapasztalásom. A Sátán valós és a hatalma pusztító. A sátánisták között és a boszorkánykörökben még mindig a Halloween a legnagyobb ünnep, az ijesztés és halál ünnepe. (…) Szomorú tény, hogy az év ezen időszakában tűnik el a legtöbb gyerek. (…) És mégis mindeki úgy tesz, mintha a Halloween egy vidám, ártalmatlan jelmezes ünnep lenne. Az ördög szereti a Halloween-t, ezt régen pontosan tudtam. Mert ezen a napon az emberek teljesen gyanútlanul és naivan felé fordulnak. Játékos módon megnyitják magukat a szellemeknek és démonoknak. De a sötét erőkkel nem lehet játszani. Higyje el nekem, hogy vudu-papként a Halloween egy spirituális fénypont volt és én teljesen benne voltam.“ Eszerint a Halloween-szokás nem csak a rendezvényeket kedvelő társadalmunk divatja és nem csak a nyári kiárusítások és karácsonyi vásár közötti üzleti fogás, hanem egy olyan nap, amikor valódi szörnyűségek történnek. Habár a gyerekek Halloweenkor gyanútlanul démonoknak öltözve vonulnak az utcákon, és a fiatalok tudatlanul belemennek az első okkult tapasztalatszerzésekbe, és szellemekkel beszélgetnek. Még a felnőttek is naívan a sötét erők közelébe kerülnek a vérszomjas partikon. De ezzel egyidejűleg máshol, okkult és elit hálózatokban, sátáni okkult rituális bűncselekményeket követnek el. Számos áldozat és kilépett ember vallomása, mint pl. a holland bankár Ronald Bernard is, megerősíti időközben a rituális erőszak, emberkínzás, valamint gyerekgyilkosság és kannibalizmus alkalmazott gyakorlatát. Most aztán mindenki maga döntheti el, hogy a Halloween teljes ártatlanságában hisz-e, vagy talán mégsem?

2019.10.21.
11:22

Írta: lowoa

Itt van a katakomba szöveg: Felmelegített "felszabadítási teológia"

A katakomba szöveget aláírta (videó lent) a legtöbb amazonasi szinódus küldött - publikálta az IlSismografo.blogspot.com.

A szöveg 15 pontot tartalmaz és bemutatja azt, hogy az idős felszabadítási teológusok, miután átadták Latin-Amerika nagy részét a protestánsoknak, most igyekeznek újítanu magukon azzal, hogy a marxizmust a környezetvédelemre cserélik, a "szegényekért" folytatott harcot pedig az őslakók imádatára.

Ez segíti a klímariogatást, valamint "tiszteletteljes párbeszédet akar minden spirituális hagyománnyal", ami egy álca a pogány hit terjesztésére.

A szöveg ökumenizmust kér "a többi keresztény közösséggel", pedig az evangélikusok, az Amazon fő beszélői, utálják a pogányimádó (volt) katolikusokat.

Az aláírók egy anglikán stílusú "szinodális életet" akarnak a plébániákon és egyházmegyékben, ami álcázva a modernizmus hirdetése egy "demokratikus" szavazással.

Továbbá "azonnali elismerést követelnek a közösségekben már létező egyházi lelkészségekre", valamint "jogot az eucharisztia asztalára, közösség vezető nőknek lelkészséget", valamint olyan dolgokról is írnak, hogy kevesebb műanyagot kell használni, többet kell használni a tömegközlekedést (14) és befogadni a migránsokat és menekülteket (15).

Vajon vannak migránsok és menekültek az Amazonas-medencében?

https://gloria.tv/article/ywGK9YC4ujaR1oYNTUeVGLLwC

2019.10.19.
19:12

Írta: lowoa

A szinódus püspök démoni keresztúton vett részt

"Keresztutat" járt Rómában szombat reggel a pán-amazóniai szinódus több, mint 250 püspök, pap, szerzetes, és laikus résztvevője. Az Angyalvár lábától a Szent Péter térig haladt ájtatosság 14 állomásának mindegyike Amazónia egy-egy helyi régióját jelenítette meg. A résztvevők az imádságra drapériákkal és táblákkal vonultak fel, amelyeken kifejezték szolidaritásukat az amazóniai térség bennszülött lakossága felé.
Az eseményen szolidaritásból észak-amerikai és kanadai indián képviselők is megjelentek, a felvonulás pedig egy lakota indián szertartással vette kezdetét. Ennek keretében a megjelenteket zsályából készült füstölővel "megtömjénezve" és sastollakkal megérintve "áldották meg". A füstöt a résztvevők a kezükkel igyekeztek magukhoz terelve belélegezni.
A szertartáson egy kenuba helyezve ismét körbehordozták azt a mezítelen, várandós női szobrot, amelynek az elmúlt napokban többféle, ellentmondásos értelmezése is született. Egy a szobrot a római Santa Maria in Traspontina templomban kiállító perui pap szerint az "az Amazóniai Szűzanyát" és magát Istent is ábrázolja, aki "egyszerre Atya és Anya". A szobor a pán-amazóniai szinódus tárgyalótermében kihelyezett változatára egy amazóniai püspök azt állította a szinódus sajtótájékoztatóján, hogy az "a termékenységet, a nőt, az életet" szimbolizálja, amelyek mindegyike jellemző az amazóniai térségre, és ragaszkodott ahhoz, hogy a faragvány értelmezéséhez "szükségtelen bármiféle kapcsolatot teremteni Szűz Máriával vagy egy pogány elemmel". A szinódus több újságíró kommentátora ugyanakkor a női alakot - az ábrázolása alapján - az amazóniai bennszülöttek "Pachamama" ("Földanya") termékenység-istennőjével azonosította.
A keresztút alatt nemcsak a kenut és a szobrot, de a szintén több helyszínen feltűnt szivárványszínű halászhálót is körbehordozták. A keresztút állomásain ezeket, és egyéb más bennszülött tárgyakat a résztvevők által formált kör közepére helyezték. A keresztutat gitár, törzsi dob, és más húros hangszerek zenéjével kísérték.
Az ájtatosság a római Santa Maria in Traspontina templomban ért véget, ami a pán-amazóniai szinódus kezdete óta napi szinten meghökkentő szertartások (lásd még ITT, ITT, ITT, és ITT), provokatív személyek, és egy furcsa kiállítás gyűjtőhelye.
Videófelvétel az eseményről:

Az amazonasi szinódus 250 tagja és partnere, beleértve a püspököket, papokat és apácákat, október 19-én szerveztek egy pogány keresztutat a Via della Conciliazione területén.

A szokás kedvéért itt is a meztelen Pachamama (videó lent) démon volt a főszereplő. Vagy magukkal cipelték, vagy felemelték vagy egy csónakba helyezték.

Az esemény közben zsályát égettek, ami egy pogány szokás. A varázslók tollakkal fújtak füstöt a résztvevők arcába. Ez egy démoni "áldás" akart lenni.

Egy szürke inget és feszületet viselő "püspök" lehajtotta fejét, hogy méltón kapja meg Sátán füstjét. (Videó itt).


https://gloria.tv/article/tU4VNQ6XgGFz6pV3x8LmUxqDT

2019.10.16.
15:40

Írta: lowoa

Air Canada: Nincs többé „hölgyeim és uraim”, csak „mindenki”.

„Hölgyeim és uraim” megszólítás helyett az Air Canada mostantól bevezeti a „mindenki” megszólítást azok kedvéért, akik se nőnek, se férfinak nem érzik magukat.

Azok, akik Budapestről Torontóba utaznának, ne lepődjenek meg, ha a szokásos megszólítás helyett valami újjal köszöntik az utasokat. Az Air Canada a nemsemlegesség előtérbe helyezése érdekében mostantól a „hölgyeim és uraim” megszólítás helyett a „mindenki” kifejezést használja majd annak érdekében, hogy ne érezzék magukat kirekesztve azok az utasok, akik harmadik vagy sokadik nembe tartozónak érzik magukat, esetleg nem tudták még eldönteni, mely nemhez tartoznak.

A gesztus folytatása egy korábbi kezdeményezésnek, amely lehetővé teszi, hogy a repülőjegy foglalása során M (male/férfi) vagy F (female/nő) helyett X betűt írhassanak azok, akik nem tudnak azonosulni az előbbi kettő bármelyikével.

Végül is az Air Canada kapta 2019-ben a legsokszínűbb foglalkoztatottakkal rendelkező munkáltatói elismerést. Valahogyan tartaniuk kell ezt a pozíciót…

Forrás: RT.com

2019.10.09.
19:19

Írta: lowoa

Hamispróféta: Jézus "egyáltalán nem volt Isten"

 

Az olasz ateista és egyházellenes aktivista, valamint újságíró Eugenio Scalfari, aki Ferenc pápa bizalmasa és többször adott neki interjút, a következőt írja a La Repubblica lapnak október 9-én:

"Szerencsém volt többször találkozni vele (Ferenc pápával) és mélyen elbeszélgetni. Ferenc pápa Krisztust a názáreti Jézusnak tekinti, tehát egy férfinak, nem Istennek. Születésétől fogva ember volt mindaddig, amíg meg nem halt a kereszten.

Továbbá:

A kifejezésekkel kapcsolatban a következőt mondta a pápa: "Ez a bizonyíték arra, hogy a názáreti Jézus, amint emberré vált, hiába élt erényes életet, nem volt Isten".

Ez megmagyarázza, miért nem hajlandó Ferenc pápa letérdelni az Oltáriszentség előtt.

2018 márciusában Ferenc pápa azt mondta Sclafarinak, hogy “nincs pokol”. A Vatikán soha nem cáfolta ezt a kijelentést.

https://gloria.tv/article/BeLcYpGQ3kXk4YnCKZ3QN1wjG

 

Matteo Bruni, az Apostoli Szentszék sajtóirodájának igazgatója október 9-én nem volt hajlandó tagadni vagy javítani Ferenc pápa azon állításán, miszerint Jézus “egyáltalán nem Isten”.

Ferenc pápa ezt barátjának, Eugenio Scalfari újságírónak mondta (a cikk a képen látható).

Bruni a következőt mondta: "Mint többször mondtuk, Dr. Eugenio Scalfari idézőjeles részleteit nem lehet hitelesen Ferenc pápa mondanivalójának venni, inkább egy személyes, szabad értelmezésnek a hallottak alapján, ez evidens abból, amit ma írt Jézus Krisztus isteni eredetéről".

Bruni magyarázatának nincs értelme. Miért adna interjút Ferenc pápa Scalfarinak, ha teljesen mást írna le az újságíró?

Ez volt Ferenc pápa hatodik interjúja Scalfarival. 2018 márciusában Scalfari felfedte, hogy Ferenc pápa azt mondta neki, "nincs pokol". Már ekkor is azzal próbálta a Vatikán menten iaz egészet, hogy Scalfarit hibáztatták a nyilatkozat miatt.

https://gloria.tv/article/UmCNwKwZHnet2uMCzqmFZfNbg