2019.09.25.
15:18

Írta: lowoa

Az új rendszer, az NWO a próféciák szerint totalista lesz.

Az új rendszer, az NWO a próféciák szerint totalista lesz. Még egyszer utoljára, egy rövid idöre, kinyújtja majd ocsmány csápjait a már a huszadik század elsö felében is megtapasztalt totalizmus: aki nem ért egyet az új rendszerrel, azt nem fogják hagyni nagyon még élni se:

Jelenések 13

16
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
17
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

.................................

Valós tervek vannak a készpénz világszintü megszüntetésére az "új rendszerben", így sokan ezt a próféciát úgy magyarázzák, hogy aki nem nyilvánít majd lojalitást az új rendszernek, annak egyszerüen meg lesz szüntetve a bankszámlanyitási joga, és ezzel kvázi tönkre lesz téve az élete.

Hasonló már volt a kommunizmus korai szakaszaiban és a nácizmus ideje alatt is: akit rendszerellenesnek tekintettek, az gulágban, koncentrációs táborban végezte.

Már most is készen állnak a stadionok, az ablak nélküli nagy Tesco-pavilonok meg hasonlók, melyeket bármikor megsemmisitö táborrá alakíthatnak át.

Az új pénzügyi rendszer "aranyalapú" lesz de ez is olyan huncutság... a legtöbb országnak nincs kellö aranytartaléka, így mit gondolsz, honnan fogják majd (el)szedni a sok aranyat az államkincstárakba?

A lakosságtól! Mint ahogy Roosevelt is tette 1933-ban, amikor törvényellenessé tette befektetési és nagyobb mennyiségü ékszerarany birtoklását a lakosságnak!

Az NWO rövid életü lesz. Az NWO rendszerének behódoló "királyok" egymást is gyülölni fogják (a rossz emberek általában egymást is gyülölik), egymásnak mennek és egy katasztrofális világkonfliktusban a tönk szélére sodorják a világot, a kipusztulás szélére sodorják azt. Mindig ez van, amikor egy civilizáció magas technológiai szintre kerül, a morális-spirituális szintje viszont a béka segge alatt marad: elöbb-utóbb tönkre teszi saját magát, vagy a kipusztulás szélére sodorja magát. Ez szinte galaktikus szintü törvényszerüség.

Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.
/Dániel 7:23/


Ez teremtöi beavatkozást tesz majd szükségessé (Jézus második visszatérése).

Máté 24
21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.


A világot tönkre vágó birodalom a próféciák szerint az oroszok lesznek, de ök is úgy lesznek kiprovokálva. Eme birodalom akkori feje az "antikrisztus".


Még több részlet a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írásban

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=305:2019-09-23-19-15-58&catid=15:egyeb&Itemid=51#comments

2019.09.25.
07:45

Írta: lowoa

Barsi Balázs OFM: A szakadás sajnos már végbement

Barsi Balázs ferences atya a szeptember 20-án közzétett, "A nők pappá szentelését követeli az oberzelli ferences nővérek rendfőnöknője" címet viselő tudósításunk kapcsán osztotta meg velünk és olvasóinkkal a gondolatait. Az alábbiakban Balázs atyának ezt az írását közöljük.

Annak kapcsán, hogy a rendfőnöknő üdvözölte a német püspöki konferencia által meghirdetett "szinódusi út" tanácskozássorozatot, a tudósításunk végén összefoglalót közöltünk a 2020 tavaszán induló "szinódusi út" előkészítő folyamatának jelenlegi állásáról. Azóta nálunk jobban összefoglalta ezt a Mandiner újságírója, Szilvay Gergely.

Korrekcióként fontos megjegyeznünk, hogy a válaszírásában Balázs atya sajnos tévesen értelmezte az összefoglalónkból úgy, mintha a német "szinódusi út" reformtárgyalásaira az oberzelli rendfőnöknő javasolt volna laikus döntéshozói többséget. Ahogy ezt írtuk, a "szinódusi út" résztvevőinek (laikus többségű) összetételét, és a résztvevők határozatainak kötelező érvényét is sajnos a német püspöki konferencia fogadta el - a Püspöki Kongregáció prefektusa éppen ezért döntött a közbeavatkozás mellett. Balázs atyától és az olvasóinktól is elnézést kérünk, ha a 20-ai cikkünkben ennek kapcsán félreérthetően fogalmaztunk.

***

A szakadás sajnos már végbement
(de még álcázva van)


Amikor az oberzelli ferences nővérek rendfőnöknője a „nemi egyenlőség elérése” céljából azt a drasztikus változtatást követeli többek között, hogy nőket szenteljenek pappá, és ugyanakkor maradhat 143 szerzetes nővér főelöljárója, akkor az egy végbement de álcázott szakadás biztos jele.

El kell gondolkodni azon, hogy az érvei között hiába keressük az Evangélium és Jézus személyére való hivatkozást. Az Egyház kétezer éves hagyományára sincs utalás. Szerinte a szinódus résztvevőinek többsége hívek „válogatott” (mi szerint?) képviselőiből álljon, ne püspökökből. Ők kisebbségben legyenek, amikor tanításbeli „kötelező érvényű” határozatokat fogadnak el (külön) a német egyház számára.

Nem olvasta az Apostolok Cselekedeteiben, hogy csak „az apostolok és a presbiterek” vettek részt az első jeruzsálemi szinóduson? Ha akkor még élt a Szűzanya, ő sem vehetett rajta részt. Neki más volt az üdvösségtörténeti szerepe; a lehető legnagyobb küldetés, amire csak egy nő képes: ő szülte az Isten Fiát e világra.

A feminista apáca véletlenül sem említi a keresztény édesanyák és szüzek eszményképét, a Szent Szüzet. Az érveinek nincs semmi teológiai alapja, egy perverz emberkép áldozataként nem a személyek egyenrangúságát hirdeti, hanem a szerepek egyenrangúságát. Emögött sajnos a tulajdonságok felcserélhetőségének lehetősége lappang!

Nem kell ahhoz jósnak lenni, hogy ha ezt megteszik, semmi sem fogja akadályozni őket abban, hogy leszbikus női papokat is szenteljenek (lásd az anglikánoknál!). Az a püspök, aki nőt felszentel, kiközösíti magát a katolikus egyházból. Tehát a nők felszentelésének követelése az egyházszakadás követelése.

Imádkozzunk és haladjunk előbbre a megtérés útján, és a szakadáshoz vezető, lényegében lelkileg már az egyházszakadást végbevivő követeléseknek éppen az ellenkezőjét mélyítsük el magunkban, és azt hirdessük!

Fr. Barsi Balázs OFM


https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/09/25/barsi_balazs_ofm_a_szakadas_sajnos_mar_vegbement

Kapcsolódó cikkünk:
"Bolondmise" után - Barsi Balázs atya: Az egyházszakadás végbement.

2019.09.22.
09:37

Írta: lowoa

Abrahamic Family House Animation Adjaye Associates

2019.09.15.
20:52

Írta: lowoa

Első "bennszülött templom": Az ideológiát azonban a fehér ember adja

A Vatikán az első "bennszülött székesegyházat" finanszírozza a brazil Amazonas területén - írja a GazetaDoPovo.com.br.

A yanomami törzs számára épülő székesegyház 2022-re lesz kész. 35.000 yanomami él a 200 faluban, amelyek Venezuela és Brazília határán helyezkednek el.

A "bennszülött" templomot a Creatos Arquitetura tervezi, ami egy brazil curitibai iroda, akik nemzeti szinten felelősek a brazil templomok építéséért.

Az egyik építész, Tobias Bonk Machado, aki semmit sem tud a törzsről, "pár napig elmélyült a kultúrájukban".

Bonk egy "kulturált projektet" akar, ami "összeolvasztja a yanomami kultúrát a kereszténységgel" - mintha a kereszténység "kultúra" lenne. Azt kéri, hogy tiszteljük a "két hitet".

Az új templom a kör alakú yanomami falvakra emlékeztet (shabonos), ahol a középső udvart körülveszi a több összekapcsolt kunyhó. A (katolikus?) yanomami hit szerint a sámáni rituálékor "a szellemek" kommunikálnak velük az udvarban.

A kör alakú templom átmérője 32 méter lesz. Nyitott tetejű lesz, mert "tisztelni kell a spirituális világgal való kapcsolatot".

Azt állítják, hogy a "bennszülött székesegyház" ötlete a törzstől jött. De a törzs csak két dolgot kért: egy templomot és azt, hogy legyen "magas".

https://gloria.tv/article/sbGrdJ4t471s1Sj1fgRZy6YEF

2019.09.13.
18:47

Írta: lowoa

Hamispróféta politikai, vallási vezetőket hív meg, hogy az „új humanizmus” létrehozására globális nevelési megállapodást írjanak alá.

Róma, 2019. szeptember 13 (LifeSiteNews) – A globalizmus megújult és lelkes támogatása jegyében Ferenc pápa bejelentette, hogy „globális paktumot” kezdeményez az „új humanizmus” létrehozására.

A Vatikánban, 2020. május 14-én megrendezésre kerülő globális esemény témája a globális oktatási szövetség megalkotása.

A szeptember 12-én, csütörtökön kiadott vatikáni nyilatkozat szerint a pápa meghívja a fő vallások, a nemzetközi szervezetek és a különféle humanitárius intézmények képviselőit, valamint a politikai, gazdasági és tudományos világ kulcsszereplőit, valamint kiemelkedő sportolókat, tudósokat és a szociológusokat, hogy írják alá a „globális oktatási paktumot” annak érdekében, hogy „a fiatalabb generációk számára egy egységes és testvéri közös otthont adjunk át”.

„Globális oktatási paktumra van szükség az egyetemes szolidaritás és az új humanizmus oktatása érdekében” – mondta Ferenc videó üzenetben.

A Vatikán által támogatott weboldal az egyezmény népszerűsítése érdekében hozzátette: „ A fiatalok testvériségre, a megosztottság és konfliktusok leküzdésére való oktatása előmozdítja a vendégszeretet, az igazságosságot és a békét: Ferenc pápa mindenkit meghívott, aki a fiatal nemzedék oktatásával foglalkozik, hogy egy olyan globális paktumot írjanak alá, amely az oktatás révén a mentalitás globális változását hozza létre.”

A feltűnően világias üzenetben, amely csak egy, az Úrra való hivatkozást tartalmaz, Ferenc pápa felszólította az embereket, hogy „használják ki a legjobb energiáikat”, és legyenek „proaktívak”, hogy megnyissák az oktatást „egy hosszú távú elképzelésnek.”

„Ez az oktatás” – mondta – „olyan férfiakat és nőket eredményez majd, akik nyitottak, felelősek, hajlandóak meghallgatni, párbeszédet folytatni, másokkal együtt gondolkodni, és képesek arra, hogy kapcsolatokat építsenek a családokkal, a nemzedékek között, a civil társadalommal, és ily módon megteremtsenek egy új humanizmust.”

„Az emberi testvériségről a világbéke és békés együttélés érdekében szóló dokumentumra” hivatkozva, amelyet tavaly februárban írt alá az Abu-Dzabi Al-Azhar nagy imámmal, Ferenc elmagyarázta, hogy ebben az új globális faluban „meg kell tisztítani a talajt a hátrányos megkülönböztetéstől, és a testvériséget kell felvirágoztatni. ”

Az olvasók emlékezni fognak arra, hogy az Abu Dhabi dokumentum vitákat váltott ki azzal a kijelentéssel kapcsolatban, hogy a „vallások sokféleségét” Isten akarja.

„Ebben a fajta faluban szövetséget kell kovácsolni a föld lakói és a közös otthonunk” között, amelyet kötelesek vagyunk gondozni és tiszteletben tartani. Szövetséget, amely békét, igazságosságot, vendégszeretetet, valamint vallások közötti párbeszédet generál az emberiség családjának minden népe között.”

Nem mindenki biztos abban, hogy a békét az Abu Dhabi dokumentum népszerűsítése révén lehet elérni. Athanasius Schneider püspök nemrégiben megállapította, hogy „bármennyire nemesek is lehetnek az „emberi testvériség” és a „világbéke” célkitűzései, ezeket nem lehet támogatni annak az igazságnak a relativizálása árán, hogy Jézus Krisztus és az Egyház egyedülálló.

Üzenetében a pápa kijelentette, hogy ahhoz, hogy „oktató falu” -ként elérjük ezeket a „globális célokat”, „bátornak kell lennünk az ember személyét a középpontba helyezni” és „olyan egyéneket képezni, akik készen állnak felajánlani magukat a közösség szolgálatában”.

Üzenetét azzal fejezte be, hogy meghívott „mindenkit, hogy dolgozzon e szövetség érdekében, és köteleződjön el egyénileg és közösségileg, hogy a szolidaritásban gyökerező humanizmus álmát támogassa, amely mind az emberiség törekvéseire, mind pedig Isten tervére válaszul szolgál.”

Ferenc pápa a Tanulmányi Intézetek Katolikus Nevelésügyi Kongregációját bízta meg azzal, hogy szervezze meg ezt a kezdeményezést. A kongregáció magyarázata szerint a május 14-i globális esemény igyekszik meghívni a „nemzetközi szervezeteket”, a „föld nagyjait”, hogy „segítsék begyógyítani a törést az ember és az Abszolút, valamint a valóság és a transzcendens” között.

A szövetségnek szándékában áll gyógyítani az „ember, a társadalom, a természet és a környezet közötti törést”, mivel a fenntarthatóságon és a szigorú felelősségen alapuló „ökológiai polgárság” létrehozása iránt „sürgető igény” van.

„A következő néhány évtizedre kitűzött célok olyan képzési modellek felállítását célozzák, amelyek figyelembe veszik az egyre növekvő népességet, a csökkenő erőforrásokat és azt a tényt, hogy az éghajlatváltozás mindenkire komoly felelősséget hárít”- mondta a Kongregáció.

A következő év folyamán konferenciákat és rendezvényeket tartanak az oktatásról szóló „globális paktum” május 14-i aláírására való felkészülés érdekében.

2019 májusában Ferenc pápa erőteljes lendületet adott a globalizmusnak, felszólítva egy nemzetek feletti, jogi testület létrehozására az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak érvényesítése, és az „éghajlatváltozás” politikájának végrehajtása érdekében.

A közelmúltban, egy hétnapos afrikai apostoli látogatásról való visszatérve a repülőúton tartott sajtótájékoztatóján Ferenc elmondta, hogy „kötelességünk engedelmeskedni olyan nemzetközi intézményeknek”, mint például az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Unió.

A cikk angol nyelven itt olvasható.

https://masodikeljovetel.hu/humanizmus-egy-sertes-istennel-szemben

https://masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-humanizmus-keresztenyseg-helyettesitojeve-fog-valni-ahol-egyetlen-istenre-vonatkozo

https://masodikeljovetel.hu/amikor-egyhazam-megoszlik-es-elesik-nagy-eloszeretettel-fogja-felkarolni-humanizmust

 

2019.09.09.
21:12

Írta: lowoa

Az e-mobilitás árnyoldalainak és veszélyeinek elhallgatása

Az egyre népszerűbb elektromos autó és elektromos kerékpár használatát sokszor a tiszta energia és a károsanyag-kibocsátás nélküli járművek képével azonosítják. Az elektromos járműveknek azonban több figyelmen kívül hagyott árnyoldala is van. Az akkumulátorok gyártásához 2 alapvető nyersanyagra van szükség: kobaltra, mely nagyobb részben a kongói bányákból származik és lítiumra, melyet elsősorban Dél-Amerika rendkívül száraz térségeiből bányásznak ki. Mivelhogy a lítium előállításához jelentős mennyiségű vízre van szükség, sok olyan ember létét veszélyeztetik, akik a növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez a természetes vízkészleteket használják. A kobaltot pedig összedőléssel fenyegető és a munkásokra rendkívül veszélyes bányákból termelik ki. Közülük sok a gyerek, aki puszta kézzel és védőmaszk nélkül dolgozik, annak ellenére, hogy a kobalt por életveszélyes tüdőbetegségeket okoz – ami a nyugati nagykapitalista bányák üzemeltetőit kevéssé érdekli. Végül, itt van még az újrahasznosítás problémája, mert Európában az összes akkumulátornak csak 5 %-a kerül újrafeldolgozásra. A nem újrahasznosított akkumulátorok pedig komoly veszélyt jelentenek, mert ezekből mérges gázok és folyadékok léphetnek ki. A német kormány az elektromos autók vásárlását mégis 1,2 milliárd euróval támogatja, hogy az e-mobilitás előretörését elősegítse. Az elektromos járművekbe beépített Lítiumion-akkumulátorok további súlyos problémát jelentenek azáltal, hogy tűz esetén csak az oxigén elzárásával olthatók. Mivelhogy a tűzoltók jelenleg nem rendelkeznek ehhez szükséges speciális járművekkel, így az égő elektromos járművek jelenleg egyáltalán nem olthatók. Vagyis kiszámíthatatlan veszélyforrást jelentenek. A tűzoltóságoknak milliókat kell majd befektetniük ahhoz, hogy ezt a mesterségesen kiváltott biztonsági rést orvosolják. Mivelhogy a lakosság nem kap nyílt és őszinte információt a veszélyek és az e-mobilitás tényleges költségeiről, nyilvánvalóan ismételten arról van szó, hogy a lehető legkisebb ellenállással végrehajtsanak egy politikai célt: nevezetesen a belsőégésű motorok helyettesítését és az ahhoz kapcsolódó gazdaság legyengítését. Ezért a felelőtlen politikáért végül is az adófizető fog fizetni.

2019.07.15.
05:23

Írta: lowoa

Sugárhajtású légdeszkát mutattak be Párizsban

Óránként háromszáz kilométeres sebességre képes légdeszkával repült el a tömeg felett az úgynevezett repülő katona Párizsban, a Bastille-napi katonai díszszemlén.

A 40 éves francia jet-ski bajnok, Franky Zapata nagy sebességgel lebegett a világ vezetői – beleértve Emmanuel Macron francia elnököt és Angela Merkel német kancellárt – felett, miközben egy töltetlen puskát forgatott a kezében. Az eddig repülő deszkaként emlegetett eszközt a francia hadseregnek szeretné eladni – írja a The Sun brit lap.

Florence Parly a fegyveres erők minisztere azt mondta, hogy a deszka különböző alkalmazási módjait – például logisztikai vagy roham – fogják tesztelni. Mr. Zapata elismerte, hogy a deszka közös jegyekkel bír a Vissza a jövőbe című filmben látott légdeszkával.

A marseille-i vállalkozó otthoni garázsában fejlesztette a turbinás motorral hajtott deszkát, amely óránként 300 kilométeres sebességre és megközelítőleg tíz perces repülési időre képes.

Forrás: www.hirado.hu

2019.07.14.
19:17

Írta: lowoa

Érintős bankkártyás persely a jezsuitáknál, a neve: AutoMáté

Érintős bankkártyával használható virtuális perselyt állítottak fel a jezsuiták budapesti templomában – olvasható a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának vasárnapi közleményében.

“A hagyományos, pénzcsörgetős adakozás alternatívájaként” tudomásuk szerint elsőként a “jezsuiták pesti Jézus Szíve-templomában állítottak üzembe érintős bankkártyával használható perselyterminált”.

A virtuális perselyt, amely július elejétől használható, a templomigazgató, Horváth Árpád  jezsuita szerzetes AutoMáténak keresztelte el, a vámszedőből apostollá lett Lévi-Máté után.

A világon több helyen jól ismert technológiát néhány éve Magyarországon is bemutatták, de élesben először Jézus Szíve napján, július 27-en lehetett kipróbálni a pesti jezsuitáknál.

Az első két hétvégén másfélszázan éltek a lehetőséggel, és az 500, 1000, 3000 forintos választható összegek nagyjából azonos népszerűségnek örvendtek.

Horváth Árpád szerint a vasárnap esti, úgynevezett jezsuita nyolcas misére járó, az Y és Z generációhoz tartozó fiatalokat hagyományos eszközökkel nemigen lehet bevonni a templom támogatói körébe, készpénzt a többségük már nem is hord magával. Ezért döntött úgy a templomigazgató, hogy megteremti a bankkártyás adakozás lehetőségét.

“A jezsuitáknál a szertartás közbeni perselyezés egyébként is tabu”, ugyanis a rendalapító, “Szent Ignác még a XVI. században megtiltotta, hogy a Jézus Társasága szentmiséin az imádság és a pénzcsörgés összemosódjon”.

MTI

2019.07.13.
11:34

Írta: lowoa

A homoszexuális propaganda, azaz a társadalmak szándékos lelki megbetegítése

Világméretű propagandagépezet dolgozik napjainkban azon, hogy a homoszexualitást és egyéb természetellenes irányzatokat általánosan elfogadottá és a társadalmakban elterjedtté tegyék. Tudatos tevékenység ez, amely már odáig fajult, hogy az óvodákban is tanítják a nem éppen életképesnek mondható irányzatok köztudatba kerülését, elfogadtatását. Egyes országokban már gyermekkorban megpróbálják a nemi identitásukat alattomos kérdésekkel megzavarni a kicsiknek, és a legapróbb félreértelmezett jelre már javasolják is nekik a hormonkezelést és a nemátalakító műtétet. Később pedig ezek az áldozatok rájönnek, hogy mit erőltettek rájuk és nagyon nagy számban az öngyilkosságba menekülnek.

Pedig még körülbelül 40 évvel ezelőtt az ilyen irányultságok orvosilag lelki betegségnek voltak minősítve, de utána politikai nyomásra kivették a betegségek listájáról ezeket a sérült lélekből fakadó vonzalmakat.
Nem! Nem kell az ilyen betegségben szenvedő embereket gyűlölni és bántani. Mint, ahogy a depresszióst, vagy a skizofrént sem bántjuk, mert valami lelki trauma hatására a viselkedésében, mentális egészségében változás állt be. Minden betegségnek megvan a lelki háttere. Még annak is, mikor valaki pedofillá, vagy sorozatgyilkossá válik. Az más kérdés, hogy milyen károkat okoznak az embereknek és a társadalmaknak az ilyen eltorzult lelkű emberek. Nem véletlenül vannak a törvények, amelyek büntetik az ilyen szélsőséges viselkedést.
Azt mondják ennek a propaganda tevékenységnek a leghangosabb szószólói, hogy ők csak egyenlő jogokat akarnak az átlagos beállítottságú emberekkel. Rendben, de mire föl? Ha majd két férfi, vagy két nő például mindenféle külső beavatkozás nélkül képes lesz a szaporodásra, akkor megértené az ember. De nem képesek rá! Tehát, ha nem tudják a társadalom érdekeiben ugyanazokat a kötelességeket teljesíteni (gyermekvállalás), akkor nem is járnak nekik ugyan azok a jogok, mint egy egészséges családnak. El kell felejteni ezt a liberális agymenést, hogy mindenkinek jogai vannak, de mellette kötelességük meg semmi…! Szándékos, leépítő tevékenység maga a liberalizmus is, amely folyton a társadalomra káros elemeknek és tevékenységeknek akarnak támogatottságot és jogokat szerezni!
A másságtól szenvedő embereknek a gyermekvállalásukra az örökbefogadás, vagy lombikbébi program pedig nem megoldás. Mert az már külső beavatkozás. Nem beszélve arról, hogy a szülői minta ragadós. Így az azonos nemű párok által felnevelt gyermekek előtt szintén nem lesz normális férfi és női minta. Valamint ők is nyitottabbak lesznek egy ilyen természetellenes felállásra, mert a gondviselőiktől is ezt látták.
Azonban, ami nem a természet rendjét követi, az halálra van ítélve. Pont!
Így azok a társadalmak, amelyekben elterjesztik a természetellenes felállást, azok is halálra vannak ítélve. Lásd Szodoma és Gomorra történetét, vagy a Római Birodalom végnapjait. Nagyon úgy néz ki, hogy a Globalizmus Birodalma, azaz a Nagy Babilon sem vesz lassan más utat.
A Jelenések Könyve könnyen lehet, hogy erről a tevékenységről jövendölt:
„Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy vizek mellett ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói.”
A nemzetek lelki megbetegítése a természetellenes felállásokkal, szintén meghasonlásához vezet és leépüléséhez. Ép elég nagy tragédia volt a társadalmakra nézve, hogy a nőket férfivá nevelték a feminizmuson keresztül, és ezzel felbomlasztották a családokat. A kegyelemdöfést pedig a homoszexualitás és a nemi zavarok elterjesztésével igyekeznek megadni a népeknek.
Felhasználják erre az oktatást, a médiatermékeket, filmeket, cikkeket, melegfelvonulást és egyéb módszereket, amelyekkel az emberek tudatát tudják programozni a kívánt irányba. Egy volt KGB ügynök szintén mesélte egy előadásban, hogy ha egy társadalmat le akarsz gyengíteni, akkor érdemes támogatni minden olyan csoportosulást, amelyek az ország működésére káros hatást gyakorolnak. Itt pedig kitért az anarchizmus, bűnözés, drogkereskedelem mellett a homoszexuális mozgalmak támogatására is. Mivel károsak egy egészségesen működő nemzet számára. Ebből is látható, hogy tudatos tevékenység áll ez mögött. Az indok pedig nem az, hogy annyira sajnálják a más embereket, hanem az, hogy leépülést hozzanak a különböző nemzetekre.
Mert, ami nem a természet rendjét követi, az halálra van ítélve.
Maga a homoszexualitás is legtöbbször természetellenes közegben tud kialakulni. Lásd börtönökben, vagy azonos nemű személyek sokáig tartó összezárásában.
Azon kellene dolgozni, hogy milyen módszerekkel lehet meggyógyítani ezeket az embereket. Megtalálni a lelki sérülések kiváltó okát és felszámolni ezeket a betegségeket. Lásd hipnoterápia, amely egy hatásos módszer lehetne. Nem pedig azon munkálkodni, hogy a társadalom normális tagjaival is elfogadtassunk egy lelki betegséget, teljesen egészséges dolognak. Káros, és torzuláshoz vezet.
Lehetett olvasni egy leszbikus nőről, aki azután tudott kigyógyulni ebből a betegségből, hogy megtért Istenhez és a kereszténység segített neki lelki szinten, hogy rendbe jöjjön.
A férfi, férfi legyen, a nő pedig nő. Ehhez a fiúknak férfi mintát, a lányoknak női mintát kell biztosítani. Az elnőiesített oktatás, a szétemancipált családok ezt már nem biztosítják. Nem, ha még azonos neműek is nevelhetnek… férfi, vagy női mintára gyermekeket. Az amúgy is megbomlott nemi szerepek, pusztulnának még jobban lefelé.
Tehát nem kell gyűlölni ezeket az embereket. Viszont nyomatékosan ki kell állni a hagyományos, természetes értékek, család mellett. Mert egyedül az biztosítja az egészséges élet továbbadását.
Mellesleg a szivárvány színei, amelyeket előszeretettel kisajátítanak a homoszexuális mozgalmak maguknak, eredetileg egy szent jelkép. Visszataszító, hogy így beszennyeztek egy nemes jelentéssel bíró szimbólumot!
Szokták a heteroszexuális embereket vádolni, hogy homofóbok, valamint a rejtett homoszexualitásukat próbálják leplezni azzal, hogy ellenérzéssel lépnek fel az LMBTQ közösséggel kapcsolatban. Valójában inkább ez mögött egy rejtett védekezési ösztön áll, amely távol tartja az egészséges embert a betegség forrásától. Mint, ahogy senki sem őszinte örömmel ölelne keblére egy fertőző betegséget terjesztő dolgot, mert tudja, hogy árthat az egészségnek. Ugyan ez a helyzet ezekkel a mozgalmakkal kapcsolatban is.
Összegezve: A homoszexualitás és a nemi identitászavar lelki betegség, melynek megvannak a kiváltó okai. Olyan lelki betegség, mint a depresszió, vagy skizofrénia, vagy fóbiák. Ezért a meleglobbi felső irányítóinak álszent munkássága nem más, mint egy lelki betegség elterjesztése, valamint egészségesnek elfogadtatása. Nem a másságban élő emberek jogait nézik, hanem azt, hogy ezzel hogyan lehet például egy nemzetet lezülleszteni. Ezek a mozgalmak káros hatást gyakorolnak a társadalom megújulására, a nemi szerepekre és a családok hagyományos, természetes és normális működésére. Jogi egyenlőséget akarnak, mindenféle kötelezettség (szaporodásra való képesség) nélkül. A gyógymódját kell keresni a betegségeknek, nem pedig általánosan elfogadottá tenni, hogy a társadalomban zavart hozzon létre. Nem kell őket gyűlölni, viszont nem egyenértékű a lelki betegség, az egészséges mentalitással.
Hívd fel ezekre a dolgokra a többi embertársad figyelmét is, mert a saját nemzetünk életben maradásának lényeges pontja az, hogy megmaradunk az egészséges vonulatnál, vagy elsüllyedünk a torz irányultság miatt.
http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/3794-a-homoszexualis-propaganda-azaz-a-tarsadalmak-szandekos-lelki-megbetegitese

2019.07.09.
11:54

Írta: lowoa

Mobilsugárzás: A mobilsugárzás egészségügyi és gazdasági következményei

Az új mobiltelefon-technológiák az utolsó két évtizedben rohamosan fejlődtek, és a mobil hírközlés jelentős gazdasági tényezővé vált. 2020 végéig egész Európában be akarják vezetni az 5G mobilhálózatot. Mivel az 5G technológia az elektromágneses sugárzás mikrohullámú tartományában működik és a beton, az üveg, az eső vagy a fák is gátolják ezt a sugárzást, így új távközlő rendszerekre van szükség.