2020.03.26.
20:18

Írta: lowoa

Tiltott misék? A papok megoldást találtak

Legalább három egyesült államokbeli pap van, akik "parkoló" misét biztosítanak a koronavírus miatt.

A Michigan állambeli Allendale-ben David Gillilan (SSPX) atya több száz hívővel ünnepelt, akik autójukban ültek (képek).

A pap egy fa oltárat vitt a paplak kertjébe a Szent Margit templom mögött.

Shaun Whittington atya Indianapolis államban tartott "parkoló" misét, melyet az autó rádiókba közvetített és szentségáldozásban részesítette az embereket.

A 46 éves Stephen Hamilton atya egy másik parkoló misét ünnepelt az Oklahoma állambeli Edmondban egy második pappal, egy diakónussal és hat ministránssal.

Nagyjából 700 ember vett részt a misén autójukból (videó lent). A pap hangját az autó rádiókból hallgatták.

https://gloria.tv/post/8KgsaJFeSvDACcrLn13pxXzWE

2020.03.25.
23:38

Írta: lowoa

Véget ér az irgalmasság korszaka, és belép az emberiség az igazságosság korszakába.

Az olaszok már egy hónapja be vannak zárva. Ők is akárcsak mi – ők még inkább – csak virtuális eszközökön keresztül tudnak érintkezni egymással.

Mirco Agerde, a kegyhely vezetője Schioban a jelenések 35. évfordulóján, 2020. március 25-én videoüzenetet intézett azokhoz, akik Schiora figyelnek. Ennek a beszédnek lényeges mondanivalóit ismertetjük most többnyire tartalmi összefoglalás, van ahol szószerinti fordítás formájában. A szószerint fordításokat idézőjellel jelezzük.

A jelenések Schioban 1985-től 2004-ig tartottak. A jelenéseknek 35. évfordulója van ma. Sok üzenetet kaptunk, jeleket amelyek igazolták számunkra ezeket az üzeneteket. Ilyenek voltak például a Kis Jézus szobrának a könnyezése, az illatozó kereszt, az eucharisztikus csodák. Ezek a jelek mindmáig ismétlődnek. A Szűzanya ezekben az üzenetekben a szívek megtérését sürgette elsősorban, és az Ő Szeplőtelen Szívének való odaszentelődést, hogy ott az elkövetkező nehéz időkben biztonságban lehessünk.

Schioról magyarul is megjelent két kisebb füzet és két könyv. Az egyik Schio történetét mutatja be, a másik egy a Szűzlányához szóló kilenced, aki ott a Szeretet Királynőjeként mutatkozott be. A két nagy könyv közül az egyik a Szűzanyának való odaszentelődésre előkészítő 33 napos lelkigyakorlat, a másik pedig a Szűzanya üzeneteit tartalmazó könyv. Ezek itt rendelhetők meg.

A Szűzanya előre szólt azokról az időkről, amelyekbe a járvánnyal most léptünk.

Renato, a schioi látnok 2000 december 28-án ezeket mondta: Ha bevezetik az eutanáziát, saját szemeitekkel fogjátok látni, hogy az emberiségnek mit kell elszenvednie, mert elárulta Istent. Az eutanáziát Olaszországban 2019 decemberében engedélyezték. Mirco Agerde felhívja a figyelmet arra, hogy egy hónap sem telt el azóta, hogy kihirdették az eutanázia törvényt Olaszországban, és kitört Kínában a járvány. Utána februárban már Olaszországban, és onnan terjedt tovább a föld sok pontjára.

Beléptünk abba az időbe, amit a Szűzanya előre megmondott Schioban. Mirco idézi a Szűzanya szavait, amelyeket az egyik jelenése alkalmával mondott: „Kérem a segítségeteket, hogy Isten irgalmasság-terve meg ne hiúsuljon. A közömbös várakozás ideje a végéhez közeledik és egyre inkább Isten igazságosságának az ideje közeledik, amely az embereket a tisztulás által közelebb viszi az üdvösséghez. Újra kérem a szívek megtérését”.

Eddig Isten sokféle módon szelíden figyelmeztetett, hogy az emberiség rossz úton jár, de az emberek többsége nem hallgatott az Ő szavára, ezért most Isten változtat a velünk való kommunikáció stílusán. Véget ér az irgalmasság korszaka, és belép az emberiség az igazságosság korszakába. Az emberiség nem hallgatott Isten és a Szűzanya szelíd figyelmeztetéseire, közömbös volt ezek iránt az intelmek iránt. A szelíd figyelmeztetések ideje véget ért. Az igazságosság ideje következik, hogy Isten üdvösségre vezesse az embereket.

Mirco ismételten, nyomatékkal hangsúlyozza, hogy ezt nem szabad félreértenünk. Itt nem bosszúról van szó Isten részéről. Ő nem ítél el minket, nem hagyott el minket. Csak módszereit, stilusát változtatja a mi érdekünkben, amiként a szülő is teszi ezt gyermekével, aki nem hallgat a szép szóra. Ha az irgalmasság terve nem sikerült, az igazságossággal akarja az embereket az üdvösségre vezetni. A vírus egy figyelmeztetés, amit Isten azért enged meg, hogy megmentsen minket, hogy megtérítsen.

Mi Isten célja az emberrel? Ő erőszak nélkül szeretne vezetni minket. Tekintetbe veszi szabadságunkat. Lassan akar Önmagához visszavezetni minket. A Mennybe akar vezetni minket. Semmi mást nem akar. Isten mindig meg akarja menteni az embert. De ha az ember nem hagyja magát az irgalmasság - Isten irgalmassága - által megmenteni, akkor Ő ezt az igazságossággal fogja tenni.

Mirco egy venetoi szólásmondást idéz: „Aki nem akar hallani, annak éreznie kell”. A gyermekét igazán szerető szülő magatartása ez, aki a büntetéssel ezt mondhatja gyermekének: Arra kényszerítesz, hogy igazságos legyek, hogy megbüntesselek azért, hogy megmentselek.

Elkezdődött az emberiség számára a tisztulás ideje. Isten közelsége egy új módon nyilatkozik meg, hogy visszavezesse az embereket Önmagához. Istennek büntetnie kell, de nem kegyetlenségből, nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen,

Olaszországban már egy hónapja érvényben vannak a szigorú korlátozások. Mindenki szeretné, ha ezeknek már vége lenne. Miért szeretnék, hogy véget érjenek a korlátozás napjai - teszi fel a kérdést Mirco Agerde. Szeretnénk, hogy megszűnjön a rendkívüli állapot. Szeretnénk visszatérni a normális hétköznapi életbe. De miért szeretnénk ezt? Meg akarunk térni, vagy vissza akarunk térni a régi dolgainkhoz? Hogy ugyanúgy folytassuk az életünket tovább, mint korábban? Vagy ki akarunk lépni eddigi helyzetünkből, és azt akarjuk mondani, Uram, meghajtom térdemet. Beismerem, hogy bűnös vagyok! De változtatni akarok ezen! Miért akarjuk a korlátozások megszűnését, hogy megtérjünk, vagy hogy bűnözzünk tovább?

Két elgondolkodtató tényt említ Mirco, amelyekből úgy látszik hogy az emberek továbbra sem a megtérés útján akarnak járni.

Az egyik az orvosi intézkedések Olaszországban. Minden orvosi beavatkozást felfüggesztenek, amelyek nem elsőrendűen fontosak. Ez rendben van – mondja Mirco. Ezen intézkedések célja, hogy az orvosokat és az ápolókat a vírusos betegek ápolására tartsák készenlétben. Minden olyan kezelésnek, amely nem sürgős, várnia kell. Ambuláns műtétek, szemműtétek, ortopédiai műtétek, sőt bizonyos rákos kezelések is elhalasztást nyernek. Viszont az abortuszokat tovább végzik. Ezeket nem lehet elhalasztani, ezek sürgős beavatkozásoknak számítanak. Tehát nem akar az emberiség változtatni, nem akar megtérni. Olyan orvosi beavatkozást, amely egy életet kiolt, szabad tovább végezni. Olaszországban naponta 500 abortuszt végeznek. 6000 áldozata van eddig a vírusnak (azóta persze több). Tíz nap alatt majdnem ugyanennyi életet ölnek meg az abortuszok során.

A másik tény, amelyet említ, hogy sokan vannak ma otthon. Otthonról dolgoznak sokan. Az iskolákban is online oktatás folyik. Azáltal, hogy sokan otthon vannak, megnőtt a pornográf oldalak látogatottsága. Meg akar-e változni az emberiség? – teszi fel a kérdést Mirco. A tisztátalanság, pornográfia a szeretetre érzéketlenné teszik az embereket, és egyéb károkat is okoznak.  A drogok fogyasztása is tovább zajlik.

Mit tehetünk mi, akik a Szűzanyára próbáltunk már eddig is figyelni? Tulajdonképpen nem rémit meg minket az, ami történik. Természetesen respektáljuk a törvényeket, de végső soron ezek az események nem rendítenek meg minket, mert sajnos történnie kellett valaminek, hogy az emberiség megtérjen. Sokan kérdeznek most minket, hogy mi zajlik itt körülöttünk. Nekünk hitbeli válaszokat kell adnunk életről, halálról, örökkévalóságról. De a hitünket ne kényszerítsük a kérdezőkre, mert a hit nem kényszeríthető senkire. Hívjuk meg őket az imára, arra, hogy térjenek vissza az Úrhoz, arra, hogy hogyan éljék meg ezt az évet. Most éppen a nagyböjtben vagyunk. Hívjuk meg őket a bűnbánatra! Hívjuk fel a figyelmet a mostani rendkívüli helyzetben való bűnbánattartás módjára is, arra hogy indítsák fel magukban a bánatot, és ha majd a szentségi gyónás is lehetővé válik végezzék el a személyes gyónásukat is, mihelyt vége szakad a korlátozásoknak.

A schioi kegyhely teológiát végzett, és az eseményeket kezdettől végig kísérő és azokat jól ismerő vezetője, Mirco Agerde felhívja a figyelmet bizonyos pozitív lépésekre is, amelyet civil és egyházi vezetők megtettek. Több püspök és polgármester a Szűzanyának szentelte egyházmegyéjét és városát. Mindenkinek más a felelősségi köre, szenteltségi foka, amelyek a kegyelmek áradását is megszabják. Rámutat a papok, püspök általi Szüznyának való odaszentelődés fontosságára, de a híveket is buzdítja, hogy ezt tegyék meg maguk is a saját hatókörükben, szenteljék oda saját magukat, családjukat a Szűzanyának. Ő is laikusként egy szép odaszentelő imával zárja elmélkedését. Ezt a Szűzanyának való odaszentelődést erősíti meg a schioi közösség vezetője azok nevében, akik arra készültek, hogy most szenteljék oda magukat, ezen a napon először a Szűzanyának, és azok nevében is, akik már elvégezték ezt az odaszentelődést.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy legyen tiszteletre méltó helyen lakásunkban a kereszt, Jézus Szentséges Szívének, Mária Szeplőtelen Szívének a képe. Imádkozzunk többet, olvassuk a Szentírást és a katekizmust a bezártságnak ezekben a napjaiban. Maradjunk egységben egymással az imában és azoknak az eszközöknek a révén, amelyek adottak számunkra!https://engesztelok.hu/magyarorszag-engesztelo-hivatasa/1523-a-schioi-kegyhely-vezetojenek-a-videouzenete-2020-03-25

2020.03.25.
11:15

Írta: lowoa

Koronavírus: A plébános egy megoldást talált a nyílt misére

Francesco Gravino atya vasárnapi misét tartott a nápolyi Jó Egészség Szűzanya templom tetején.

A hívők a környező erkélyekről nézték a misét.

Gravino véletlen találta ki ezt az ötletet - mondta az Ansa.it lapnak. Le akarta tesztelni a megafont a rózsafüzér imához, Ferenc pápa utasításai alapján.

Mivel sokan voltak a környező erkélyeknél, ezért felhasználta az alkalmat arra, hogy Úrangyala imát mondjon.

https://gloria.tv/post/hnJn33dFEBst6MbGUuU9xd42M


2020.03.11.
11:35

Írta: lowoa

Ez az Igazi Védelem

Akármit is hoz a jövő, az biztos, hogy mostani helyzetünk legfontosabb üzenete a modern emberek számára az, hogy Isten irányít mindent, nem pedig az ember. Csak az a baj, hogy nagyon kevesen fogják ezt az üzenetet megérteni. Azt pedig még mindig nem tudjuk, hogy Isten csak figyelmeztetésnek szánja mostani bajainkat, vagy már ez az a pillanat, amire Urunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy „amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje”. (Lk 21,28)

2020.03.08.
21:46

Írta: lowoa

Nem lesz mise Rómában és egész Olaszországban több héten keresztül, majdhogynem 10.000 a koronavírus fertőzöttek száma

 

Felfüggesztették az összes misét, ahol hívők is jelen vannak egészen április 3-ig a koronavírus miatt - írja az olasz püspöki konferencia rendelete (lent).

A római helynökség szóvivője, Walter Insero atya elmondta az ANSÁ-nak március 8-án, hogy mi a helyzet Rómában: "Az új kormány rendelet biztosítja ezt (ami nem igaz). Mi pedig tájékoztatjuk a plébánosokat."

Az Ótestamentumban a próféták a hasonló eseteket isteni büntetésnek nevezték.

Liguria elnöke megosztotta Twitteren a cikk képén, amin az látszik, hogy vasárnap összegyűlt egy tömeg Genovában, március 8-án.

https://gloria.tv/post/8ANMnzVqP7Zu4S9wmLKE7hpRn


elárasztották a bíborosok és püspökök telefonhívásai, miután bezáratta a római templomokat csütörtök este a koronavírus miatt.

A LaNuovaBq.it szerint ez volt az utolsó csepp a pohárban "sok" püspök számára, akik eleve dühösek voltak a misék felfüggesztése miatt.

Egy vatikáni forrás szerint ez annak a jele, hogy az egyház "többé nem releváns".

A német püspöki KNA azt jelentette, hogy "sok" pap azon gondolkodott, hogy titokban kinyitják templomaikat.

Bergamo, Milánó, Firenze, Nápoly és Palermo egyházmegyék úgy döntöttek, hogy bizonyos feltételek mellett nyitva hagyják templomaikat.

Krajewski kúria bíboros személyesen nyitotta ki a Santa Maria Immacolata all'Esquilino templomot péntek reggel.

Hamispróféta órákkal később korrigálta döntését.

https://gloria.tv/post/o6XwpvrAX9PM4h4xFkkHEaDAP

2020.03.06.
21:35

Írta: lowoa

A német egyház válásokat "áld meg"

 

Néhány elvált pár valamilyen szertartást akar, ami szimbolikusan elválasztja őket a kapcsolatuktól - mondta Eva-Maria Ritz a Katholisch.de lapnak.

Ritz egyházmegyei házassági tanácsadást vezet a Dresden-Meißen egyházmegyei Lipcsében.

Ezeket a párokat egy paphoz küldi, aki "egyfajta áldást" ad az elváló pároknak.

"Ezt protestáns testvéreinktől vettük át" - mondta Ritz.

https://gloria.tv/post/qXF3sgRm1Gh16T78gCHZnKBoE

2020.03.03.
21:00

Írta: lowoa

Lourdes: Lezárták a "gyógyfürdőket" a koronavírus félelme miatt

 

A francia Lourdes szent hely bejelentette, hogy szeretettel várják a zarándokokat, de a gyógyfürdőket, ahol a betegek a gyógyulás reményében fürdenek, lezárták a koronavírus miatt.

"A legfontosabb számunkra mindig is a zarándokok és a szent hely munka közösség biztonsága és egészsége".

Ez arra utal, hogy veszélyes a lourdes-i szent helyre menni a gyógyulás reményében.

https://gloria.tv/post/S4irMWZwCp9o31D4WNujCK6oM

2020.03.02.
18:59

Írta: lowoa

Koronavírus: Az egyház 3.0 ateista

"A templomok bezárása egy járvány idején ateista húzás, ezért elismerhetjük, hogy az egyház 3.0 nagy része teljesen ateista".

Írja az olasz sebész, író és a melegpropaganda ellenfele, a 66 éves Silvana De Mari a SilvanaDeMariCommunity.it oldalon.

Észrevette, hogy az ima és a mások imára való ösztönzése az utolsó dolog, amit az egyház 3.0 a járvány idején csinál: "Ezek a nevetséges papok már nem papok, hanem szociális munkások rossz utánzatai!".

A szentáldozáskor való letérdelés és nyelvre áldozás a legjobb módja a fertőzés elkerülésének, sőt, a fertőzési kockázatot azzal lehetne kiküszöbölni, hogy óránként tartanának misét, így nem lenne nagy tömeg.

A következő imát mondja el: "Uram, távolítsd el utunkból ezeket a félős és méltatlan papokat, akik akkor zárják be templomaikat, amikor leginkább szükségünk van Rád".

https://gloria.tv/post/AgrasTo37BYg4KhLtfdZsWVvc

2020.02.27.
17:55

Írta: lowoa

A hívők számára bezártak a templomok ajtajai a karanténzónán belül.

Carlo Maria Viganò érsek jelenleg Észak-Olaszországban tartózkodik - mondta az érsek Robert Moynihannak (InsideTheVatican.com, február 26).

Viganó azt jelentette, hogy az olaszok félnek a koronavírustól, a szupermarketek polcai pedig egyre üresebbek.

Gyóntatásra ment, de csak azért fogadták, mert pap. A hívők számára bezártak a templomok ajtajai.

De őt jobban érdekli a latin mise, valamint a Matins és Lauds utáni mise 7:30-kor az milánói érsekség ambrózia liturgiája szerint, ahol egyébként az érsek született.

Azért imádkozik, hogy Ferenc pápa "Péterré váljon" (furcsa megfogalmazás), bűnbocsánatot kér a hibákért és mindig a hitben erősíti testvéreit.

https://gloria.tv/post/Z9JLcVaxEEEA4ocG2BFUGr2JF

2020.02.27.
08:04

Írta: lowoa

Kézfertőtlenítő szentelt víz helyett az egyesült államokbeli Saint Louis érsekség kápolnájában

 

Egy kép készült az egyesült államokbeli Saint Louis érsekség kápolnájában, ahol nincs szentelt víz, helyette kézfertőtlenítő van.

A hívők habozás nélkül használták. Nem volt szentelt víz.

Az ez utáni mise tele volt hibákkal, pl. olyan utasítást kaptak a hívők, hogy végig maradjanak ülve.

Az érsekség vezetője a 75 éves Robert Carlson érsek, aki Raymond Burke érsek utódja lett 2008-ban.

https://gloria.tv/post/qSf8NDAkM6Kr2RAV1TTTNrRs9