Az Atlanti Birodalom alkonya…”Milyen jelenségek alapján érzi úgy az iszlám hódítás, hogy eljött az idő? Ismerik a történelmet, jobban mint mi, és le is vonják a következtetéseket…”

A migrációt törvényszerűen bekövetkezett eseménynek kell tekintenünk. A kiváltó okai a periférián olyan erővel jelentkeztek, ami képes volt a beözönlök százezreit  útra kelésre bírni. A lerombolt világukra Nyugat Európa hamis csillogása  mágnesként hatott, és magához vonzotta mindazokat, akiknek az életkörülményeit a pusztítás rendkívül nehézzé tette.

Heiligenkreuz, 2015. szeptember 14. Buszra váró migráns vitatkozik egy osztrák rendõrrel a magyar-osztrák határnál, Heiligenkreuz határában 2015. szeptember 14-én. MTI Fotó: Varga György***

A migrációval kapcsolatban érdemes egy történelmi párhuzamot vonni. Már csak azért is, mert kiváltó okai történelmiek, évszázados gyűlölet vezérli az iszlámot a kereszténység ellen, és a vallási alapú hódításban való tevékeny részvétel (szerintük az igaz hit terjesztése) minden muzulmán kötelessége. Az iszlám barbarizmus elérkezettnek látja az időt a degenerált, hitét vesztett, harcképtelen ősi ellensége elleni támadásnak, melynek első fázisa a migránsok rászabadítása Európára. Régi iszlamista módszer ez, a szemeteknek tartottakat küldték mindig elsőként a várak, erődök ellen, és amikor azok kifárasztották a védekezőket és hulláikkal feltöltötték az árkokat, megindult az igazi támadás. Ha elsőre nem is járt sikerrel, a bomló hullák bűze elviselhetetlen undort keltettek a védekezőkben, pszichikai nyomás alatt tartotta őket.

Milyen jelenségek alapján érzi úgy az iszlám hódítás, hogy eljött az idő? Ismerik a történelmet, jobban mint mi, és le is vonják a következtetéseket.

***
Ha mi is tanulmányozzuk a Római Birodalom bukásának okait, akkor megállapíthatjuk, hogy a következő három ok volt a bukás előidézője. Elsőként az idegenek betelepítése, második a homoszexualitás elterjedése -különösen a katonák között-, a harmadik pedig a pénzügyi csődök sorozata. Sok egyéb okot is ismerünk, de a felsoroltak hiányában azok az okok elő sem fordulhattak volna (kereszténység, lumpenosodás, anyagiasodás)

A Római Birodalom túlnőtt az ésszerűség keretein, a hódítási vágy elhomályosította az ezzel járó veszélyek felismerését. A meghódított területeken a rendnek, a törvényességnek a fenntartását sem tudta megfelelő szinten a Birodalom biztosítani, ezért állandó háborúskodások, felkelések, lázongások területévé változott a periféria, melyet a Limesen túli területekről beszivárgók átjáróháznak tekintettek. A Birodalom erkölcsi hanyatlása következményeként legyengült a hadsereg, a légiókban egyre több volt az idegen. A munkaszeretet ismeretlen fogalommá vált, és rabszolgákkal igyekeztek az egyre növekvő szükségletet biztosítani. A meghódított térségekbe barbároknak nevezett népeket telepítettek, akik ellenséges érzülettel viszonyultak a Birodalomhoz. Az élvezetek és a kényelem hálójába került rómaiakat erős, brutális barbár népek vették körül, és népesítették be a Birodalmat is, mely a rabszolgatartó társadalmak minden gondja és baja (rabszolgalázadások, gazdaságtalan termelés, államszerkezet fellazulása) ellenére sem változtatott életvitelén. A barbárok megismerték a birodalom gyengeségeit, de ezzel együtt megtanultak minden olyasmit, ami a hasznukra válhatott.

negra-latinaRoberto De Mattei, az olasz Nemzeti Kutatótanács vezetője kutatásokat végzett a Birodalom bukását kiváltó okok terén. Megállapította, hogy a karhágói győzelem után a kimondottan homoszexuális és pedofil Karthágó megfertőzte az római légiókat. A homoszexualitás átszőtte az egész hadsereget, mely a visszatérése után ezt az elfajzottságot társadalmi szintre emelte. A római társadalom rövid időn belül elnőiesedett, a férfias keménység megvetendő tulajdonsággá vált. A hadsereg oly mértékben meggyengült, hogy idegeneket, etiópokat, négereket kellett toborozni a légiókba, mely a ezzel elveszítette híres szellemiségét. Következményeként elszenvedték a teutoburgi katasztrofális vereséget, mely a három megsemmisült légió elvesztése mellett az egész birodalomban a lázadások, felkelések, külső támadások sokaságát váltotta ki. Elveszett a verhetetlenség mítosza, és évszázados sérelmek törlesztésének jött el az ideje.

A Római Birodalom a kor csúcstechnikájával rendelkezett. Nem csak az építkezések és az utak, csatornarendszerek, hírközlés terén előzték meg a kor szintvonalát, hanem a haditechnikában is. Hajóépítő és fegyvergyárak működtek, a kereskedelem is átfogta az egész birodalmat. Ennek ellenére pénzügyi csődök követték egymást, nagy volt a pénzromlás, egyre kevesebb ezüst volt a római pénzben. Róma a bordélyházak és ezernyi szajha városa lett, lakosságát már csak a szórakozás, azon belül is a cirkusz, a véres, halálos cirkuszi műsorok érdekelték. “Kenyeret és cirkuszt a népnek” volt az uralkodó réteg jelszava, és ezt igyekeztek is teljesíteni. Óriási összegeket emésztett fel a munkakerülők eltartása, miközben a perifériákon barbár hadak gyülekeztek. A betelepülők elérkezettnek látták az időt az átfogó támadás megindítására, melyhez a barbár népeknek nevezettek jól felfegyverzett és brutális seregei csatlakoztak. Róma csillaga lehanyatlott, rablás, erőszak, tömeggyilkosságok jellemezték ezt az időszakot.

'Panem et circenses' - Illusztráció - Forrás - Római kor.huIskolapélda, mely napjainkban ismétlődik meg az Atlanti Birodalomban. A betelepülők óriási tömegei, a homoszexualitás rohamos terjedése és a csődök sokasága pontosan úgy zajlik, mint egykoron, a Római Birodalomban. A vietnami szégyenletes vereség hatásaiban a teutoburgival azonos. Rómának a vereség után még voltak kisebb sikerei, csakúgy mint az atlantiaknak, de a romlás folyamata gyorsult. A szabadság és a demokrácia képviseletének hamis mítosza szétfoszlott, és egy nemtelen, fajtalankodó, élveteg, csak cirkuszra és kényelemre berendezkedett selejt népség maradt helyette.

Ez a folyamat a tényezők megmásíthatatlansága miatt visszafordíthatatlan, a csatlós népeknek van még némi esélyük időben elfordulni a Birodalomtól. Arminius példáját követve, aki minden hadi tudását a rómaiak között tanulta és ellenük eredményesen fel is használta. Túlélésük egyetlen esély a megfelelő időben történő cselekvés. Most van itt ez az idő, vagy Petőfi szerint; “Itt az idő, most vagy soha!”.

Bojtár András