http://2.bp.blogspot.com/-4hnbsAAXZPM/Uqg-Rv2ZAYI/AAAAAAAACI8/nRLixqsdKRk/s1600/one-dollar-pyramidcrop.jpg

A szabadkőművesek megparancsolták az EU-nak: Ne korlátozzák az egyre nagyobb bevándorlást

A bevándorlással kapcsolatosan időközben már mindenki elmondta a véleményét, a különbség csak abból áll, hogy egyesek a médiában, a legnagyobb nyilvánosság előtt tehették ezt meg, mások pedig csak a formálisan határtalan internet korlátolt hatótávolságában.

Legutóbb a szabadkőművesek emelkedtek szólásra. 28 obediencia írt alá egy hivatalos nyilatkozatot, ami szokatlan nyíltsággal vet fény a most zajló történésekre, jobban mondva, magyarázza meg a korlátlan és ellenőrizhetetlen bevándorlás Európát megbénító fenoménját. Olyan fenomént, ami az elit és a nép között egyre növekvő szakadékot láthatóvá teszi.

Az aláírók között van a francia nagy-orient, az osztrák nagypáholy, a svájci nagy-orient, a francia nagypáholy, a belga nagy-orient, a belga nagypáholy, a horvát nagy-orient, az ír nagy-orient, az olasz nagypáholy, a luxemburgi nagy-orient, a lengyel nagy-orient, a portugál nagy-orient, a görög nagy-orient, Törökország női nagypáholya és még mások. Nem csak felszólítják az európai kormányokat, hogy a beözönlő bevándorlókat vegyék fel, hanem arra is, hogy a jövőben még a mostaninál is többet fogadjanak be!
A szabadkőműveseknek e témában Törökországtól Portugáliáig, Olaszországtól Írországig egységes álláspontja igen figyelemreméltó. Mint ahogy az is, hogy felhívásuk mennyire megegyezik az EU és a legtöbb tagállam hivatalos stratégiájával. Az intenciók ilyen azonosságát ritkán engedték ilyen nyíltan felfedni. [Itt említem meg, hogy M. atya a vészhelyzetek egyik speciális jellegzetességét mindig a felek demaszkírozásában látta. Ahogy Bergoglio egyre inkább kimutatja valódi szándékát, úgy teszik ezt a többiek is, a „püspökök”, a szabadkőművesek, az iszlám, az európai kormányok stb.]

Csak véletlen? Ezt igencsak meg lehet kérdőjelezni. „A megegyezésnek egy célja van: Közösségeink hordozó elemeinek az aláásása, úgy mint, haza, identitás, nép”, írja kommentárjában a Corrispondenza Romana.
A páholyok közös nyilatkozatát a francia Médias-sajtó hozta nyilvánosságra.

A szabadkőműves páholyok hivatalos nyilatkozata a korlátlan bevándorlást a „nemzeti önzés” megakadályozása végett, és közelebbről nem definiált „általános érdekek, melyek egy innovatív üdvözlés-politikát” tesznek szükségessé, érdekében követeli.
Az aláírók nem csak „fennkölt” célokat neveznek meg, hanem figyelmeztetést is megfogalmaznak. Ha a kormányok nem tartják nyitva határaikat, és ezzel nem teljesítik a szabadkőművesek követeléseit, akkor ez „szakadásokhoz és konfliktusokhoz” és Európában „a nacionalizmus újraéledéséhez” fog vezetni, írják. [„Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak” – akinek agyában az értelemnek a legparányibb szikrája megmaradt még, tudja, látja, hogy pont a korlátlan bevándorlás az, ami előbb-utóbb, de inkább előbb, súlyos „konfliktusokhoz” fog vezetni.]

A páholyfivérek és nővérek követeléseikben nem Európa keresztény-zsidó gyökerei hivatkoznak, hanem „az emberi jogok figyelembevételére”, azon értékekre, írják a szabadkőművesek, melyeken az Európai Közösség a „szolidaritás és a testvériség értékeivel” alapszik. Ez rávilágít, hogy Európa alapjai a szabadkőművesek szerint csak a francia forradalomig nyúlnak vissza az 1789-es emberi- és polgár-jogok nyilatkozatáig, ami az UNO 1948-as az emberi jogok általános nyilatkozatába torkollott.

Az európai szabadkőműves obedienciák azt nem árulják el, hogyan kell a kör négyszögesítését elérni, hogyan lehet a menekülők és az egyre nagyobb számban érkező bevándorlók érdekeit Európa népeinek az érdekeivel összhangba hozni. Ehelyett megelégednek azzal, hogy conditio sine qua non, azaz elengedhetetlen feltételként [ultimátumként] nyilvánosan meghatározzanak egy fix pontot: „Bevándorlás mindenek felett”, írja a Corrispondenza Romana.


(forrás: www.katholisches.info – 2015. szeptember 12.)