2019.01.05.
05:33

Írta: lowoa

Világos Miklós: 5 dolog, amit nem biztos, hogy tudsz a házszentelésről

1. Minden házszenteléskor azért könyörgünk, hogy ”Maradj velünk, Urunk”, mert szeretnénk érezni, tapasztalni az Úr jelenlétét, nem csak a templomban, hanem a házunkban is. Ez a hit, hogy nem vagyunk egyedül, megerősít és örömmel tölt el bennünket. A ház soha nem üres, mert betölti Isten Jelenléte. Ezért szenteljük meg a házakat.

2. A házszentelés egy újévi lelkesítő, jószándékot, egységet és szeretetet megújító családi áldás. Istenre bízzuk otthonunkat, éjjeli álmunkat, magunkat, gyermekeinket és szeretteinket újra, Isten gondviselésébe ajánljuk az újévben kibontakozódó élettörténetünket, melynek jó része az otthon falai között alakulgat és történik meg, tehát ez közösségi imádság is, hívő elcsendesülés.

3. Mivel hitünk nem magánügy, hiszen jelentős és jótékony következményei vannak saját életünkre és szeretetteink életére, vagy arra a “mikrotársadalomra”, amelyben élünk, a házszentelés egyben egy kifelé megvalósuló hitvallás is, és látható nyoma is marad az ajtófélfán: 20 + C (esetleg G) + M + B + 18 . Ez különleges jelentést és tartalmat hordoz, mégpedig Krisztus áldásának hitelesítését a lakás ezévi betérő vendégei előtt, amire az ezt nem ismerők biztosan rá is fognak kérdezni… A rövidítés értelme: Christus Mansionem Benedicat!, azaz “Krisztus áldja meg az otthont!” (mások a három bölcs, Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevének kezdőbetüihez ragaszkodnak).

4. Mivel a nem látható világ társadalma, a szellemi lények és fejedelemségek, jó és bukott angyalok is látják a házszentelés nyomait – persze nemcsak az ajtófélfán, hanem a szellemi világban is -, így a lakásszentelésnek van egy ördögűző vetülete is. Védelmet ad a lelki kísértésekkel szemben, tisztítja otthonunk életterét, egyfajta nagytakarítás a szellemi tartományban. Hivatalos ördögűzéskor is elvégzik.

5. Maga a szertartás kb negyed óra, a pap vagy a diákónus imákat mond, mi felelgetünk a kérdéseire, de ez nem igényel előképzettséget vagy speciális tudást. Majd szobáról szobára jár és meghinti az otthon minden részét szentelt vízzel.

Tehát: már tárcsázd is a papod, és kérj házszentelést, amit általában Vízkereszt idején (Szilveszter és Nagyböjt között) szoktak elvégezni.

Írta Világos Miklós atya

2019.01.04.
14:36

Írta: lowoa

Reformcunamit ígér 2019-re a német püspöki konferencia elnöke. " A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik.

 

KATOLIKUS VÁLASZ

 

Marx bíboros: 2019 tele lesz "nyugtalansággal és ellenállással" az Egyházban, az egyházi hagyományok tervezett megváltoztatásai miatt.

20181003t1239-20950-cns-pope-synod-begins.jpg

Az újévi szentmiséjének homíliájában az Egyház sok évszázados hagyományainak megváltoztatására hívott fel a német püspöki konferencia elnöke, Reinhard Marx bíboros, München és Freising érseke. A bíboros ezt különösen a papi cölibátus gyakorlata kapcsán hangsúlyozta, miután a német püspöki kar épp konferenciát készül tartani ennek megvitatására.

A müncheni Miasszonyunk Katedrálisban elmondott beszédében - amelyet az érsekség honlapja tett közzé - Marx bíboros azt mondta: "azoknak a kudarcoknak a fényében", amelyeket az Egyházban történt szexuális visszaélések jeleznek, változtatni kell az egyházi hagyományokon, válaszul a megváltozott, modern időkre.

Úgy hiszem, ideje mélyen elköteleznünk magunkat amellett, hogy megnyitjuk az utat az Egyház megújulása és reformja előtt. A társadalom fejlődése és a történelmi igények nyilvánvalóvá tették a megújulás feladatát és sürgető szükségét.

- mondta a bíboros.

Marx bíboros szerint a jelenlegi intézkedések a szexuális visszaélések kezelésére nem elegendőek, ha ugyanakkor az Egyház a tanításában nem alkalmazkodik az új kor igényeihez. "Igen, fejlesztésről, továbblépésről, megelőzésről, és független vizsgálatokról van szó - de még ennél is többre van szükség." - mondta.

Meggyőződésem, hogy a II. Vatikáni Zsinat nagyszerű újító lendülete nincs igazán kiaknázva és mélyen megértve. Tovább kell dolgoznunk ezen. Szükség van az Egyház tanításainak további átdolgozására.

- hangsúlyozta Marx bíboros.

Tavasszal ismét találkozót tart a német püspöki konferencia állandó tanácsa, amelyen a cölibátus gyakorlatának nyílt megvitatására is sor kerül majd. Több püspök nyilatkozata szerint a megbeszélést közvetlen válasznak szánják a német egyházban történt szexuális visszaélésekre.

Az igazság nem végleges. Egyre mélyebben felismerhetjük azt az Egyház közös útján.

- jelentette ki Marx bíboros a homíliájában.

Mint mondta, ő maga is változtatni kíván a dolgokhoz való hozzáállásán, mivel szerinte "papként és püspökként ez a kötelessége". Hozzátette: a katolikusoknak "hátra kell hagyniuk az olyan kategóriákat, mint a bal és a jobb, a liberális és a konzervatív, és egy konkrét korban az Evangélium útjára kell koncentrálniuk".

Forduljatok egy új gondolkodásmód felé! Fontos megkockáztatni ezt az új gondolkodást az év végén és az új év elején - a múlt retorikájához való visszatérés helyett.

- biztatta híveit a német püspöki kar elnöke.

Természetesen egy nagyszerű hagyomány talaján állunk. Ez azonban nem egy teljes hagyomány. [Inkább] egy út a jövőbe.

- tette hozzá.

Konklúzióként Marx bíboros azt mondta: az egyházi hagyományok tervezett megváltoztatásai miatt 2019 tele lesz "nyugtalansággal és ellenállással" az Egyházban, "azonban szükség lesz erre az új gondolkodásra".

Részlet Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusának 2018. június 26-ai interjújából:

"A német püspökök egy csoportja, élükön a konferencia elnökével, úgy tekintenek magukra, mint a katolikus egyház fejlődési irányának meghatározóira, akik a modernitás felé haladnak. Ők Európa szekularizálódását és keresztényietlenedését visszafordíthatatlan fejleményeknek tartják. Emiatt az Új Evangelizáció - II. János Pál és XVI. Benedek programja - szerintük a történelem objektív fejlődése elleni küzdelem, ami Don Quixote szélmalomharcára hasonlít. Az Egyház számára egy zugot keresnek, ahol békében átvészelhet. Ezért a hit minden olyan tanítását, ami a "fősodor", vagyis a társadalmi közmegegyezés ellen van, szerintük meg kell reformálni.

Egyik következménye ennek, hogy szentáldozást követelnek még azoknak is, akik nem vallják a katolikus hitet, és azoknak a katolikusoknak is, akik nincsenek a megszentelő kegyelem állapotában. A programjukban ezek szerepelnek még: a homoszexuális párok megáldása, interkommúnió a protestánsokkal, a szentségi házasság felbonthatatlanságának relativizálása, a viri probati bevezetése és vele a papi cölibátus felszámolása, a házasság előtti és rajta kívüli szexuális kapcsolatok jóváhagyása. Ezek az ő céljaik, és azért, hogy elérjék őket, hajlandóak elfogadni a püspöki konferencia megosztottá válását is.

Azokat a híveket, akik komolyan veszik a katolikus tanítást, konzervatívnak bélyegzik és kiszorítják az Egyházból, és a liberális és katolikusellenes média lejáratókampányának teszik ki őket.

Sok püspök számára a kinyilatkoztatás és a katolikus hitvallás igazsága csupán egy az egyházon belüli hatalmi játszmák tényezőinek. Egyesek közülük privát egyezségekre hivatkoznak Ferenc pápával, és úgy gondolják, hogy az ő kijelentései és az interjúi olyan újságírókkal és közszereplőkkel, akik messze nem katolikusok, igazolást adnak még a hit kimondott és tévedhetetlen igazságainak (a dogmáknak) a "kilúgozására" is. Mindent egybevetve, a protestantizálás kirívó folyamatával állunk szemben."

(Forrás: Catholic Herald)


https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/01/04/reformcunamit_iger_2019-re_a_nemet_puspoki_konferencia_elnoke

https://masodikeljovetel.hu/kereso?keys_1=eretneks%C3%A9g

 

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik.

 

 

Nyomtatóbarát változat

2013. október 15. kedd, 15:45

Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy papjaim, minden Keresztény felekezetben kezdjék el a Legszentebb Szentségeket megőrzését. Azok, akik a Katolikus Egyházhoz tartoznak, elsőként fogják megtapasztalni a Szentségek elpusztítását és megszentségtelenítését. Azok, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, gondosan felkészülnek erre a szörnyű pusztára, amelybe Egyházam lesz taszítva. Nektek most fel kell készülnötök, mert a hűségeteknek köszönhetően lesz, hogy Isten minden gyermeke képes lesz fogadni a Szentségeket az ő szent állapotukban.

Az összes többi Keresztény Egyházaknak a következőt mondom: Emlékezzetek azon Ígéretemre, hogy visszajövök Második Eljövetelem Nagy és Dicsőséges Napján. Továbbá tudnotok kell, hogy az azt megelőző években, szörnyű megpróbáltatással kell szembenézniük mindazoknak, akik Engem követnek. Azokat, akiknek sikerül felekezeteiken belül új hatalmi pozícióba kerülniük, a hamis próféta fogja vezetni, és mindegyik az ő szavait fogja a szájába venni, és utánozni fogja cselekedeteit.

Jaj, azoknak, akik a hamis próféta oldalára állnak, mert ő Keresztelő Szent János ellentéte, ő lesz az Antikrisztus előfutára, aki mindnyájatok fölött fog uralkodni.

Meg foglak védeni benneteket, mert hamarosan Én leszek a ti egyetlen vezetőtök. Egyedül csak Bennem bízhattok, Aki az Igazságot fogja mondani nektek, amikor meginogtok az eretnekség miatt, melyet úgy fognak majd bemutatni nektek, mint a modern Keresztény teológia új formáját. Milyen ravasz a Sátán! Mert ő nem fog sokkolni soha benneteket, ehelyett – azok által, akik őt szolgálják – Legszentebb Szavamnak egy új kiforgatott, feje tetejére állított értelmezéshez fog vonzani benneteket.

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik. Mindez csábító befolyással lesz a szekuláris világra, amikor az emberi kapzsiságot és a vágyat, hogy figyelmen kívül hagyják a bűnt, minden Keresztény Egyház be fogja mutatni a híveinek. Ez a nap kőbe volt vésve, és ez lesz a végső sértés, amelyet Isten megenged, mielőtt elküld Engem, az Ő egyetlen Fiát, hogy összegyűjtse mindazokat, akik hűségesek maradnak Isten Szavához. Amikor a hazugságokat bemutatják nektek, azok úgy fognak tűnni, mintha jó dolgok lennének. Az alázat jelvénye minden egyházban közös lesz, mivel ezt azok fogják közületek felvenni, akik majd becsapnak benneteket.

Minden Rám vonatkozó tulajdonság: a szegények iránti Szeretetem, a gyengék és az alázatosak iránti Szeretetem; rosszallássom a kapzsiság, a fösvénység és a bujasággal szemben részei lesznek azoknak az érveknek, amelyeket arra fognak felhasználni, hogy ezeket az új tanokat elfogadtassák veletek– az új egy világvallást, hogy felkészítsék a világot az Antikrisztus uralmára.

Mint egy szerető Isten adom nektek ezeket a figyelmeztetéseket, hogy megmentselek benneteket. Szenteljetek most Nekem figyelmet. Csak egyetlen dolgot kérek: Maradjatok hűek Szent Szavamhoz. Szent Igémhez, mely a Biblián keresztül adatott nektek. Ez sohasem változik. De Isten ellenségei el fogják ferdíteni annak jelentését. Amikor ez majd megtörténik, utasítsátok el azokat, akik azt fogják mondani nektek, hogy Isten jóváhagyná ezeket a változtatásokat. Semmi sem lehet ilyen távol az Igazságtól.

Jézusotok.

2019.01.04.
14:18

Írta: lowoa

BOTRÁNY

A kanadai Toronto anglikán püspöke, Kevin Robertson (a képen balra), az egyházmegyéje katedrálisában kötött “melegházasságot” 2018. december 31-én a homoszexuális partnerével, Mohan Sharmával (a képen jobbra). A szertartást a niagarai egyházmegye anglikán püspöke, Susan Bell (a képen középen) celebrálta.

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, álló emberek

2019.01.03.
17:52

Írta: lowoa

A francia bíboros pincérnőt játszott egy középkori templomban

A francia Lyon Saint-Bonaventure középkori templomát a "szegények" éttermévé alakította november 18-án Philippe Barbarin bíboros. Sőt, ő volt a fő színész is.

Kötényt viselve, Barbarin személyesen szolgálta ki a 750 vendéget, miközben sok tv kamera előtt volt az "imázsa" végett, ami az elmúlt években igencsak romlani kezdett.

A templom meggyalázása hasonló volt ahhoz a műsorhoz, amit Ferenc pápa csinált 2017 októberében Bolognában.

A "szegényeket" megsegíteni pedig így kell: "Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek." (Máté 6,2)

https://gloria.tv/article/9qggcNpKzqhR4ZAcwaEg2pKta

2019.01.02.
14:22

Írta: lowoa

Szűzanya speciális áldása.

A Szűzanya különleges anyai áldása.

A Szűzanya 1988-ban kezdett szinte naponta beszélni különleges anyai áldásáról Medugorjében, ahol 1981 óta mint a „Béke Királynője" jelenik meg. 1988. augusztus 15-én, mennybe felvételének ünnepén adta először a Szent Szűz ezt az áldást mint különös kegyelmet a Krizsevác hegyen lévő zarándokokra. Megbízást is adott hozzá: „Adjátok tovább minden teremtménynek!" Az áldás szövege:
„Megáldalak téged Szűz Mária különleges anyai áldásával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen."
A látnokok közül Marija Pavlovic az egyetlen, akivel a Szűzanya erről a különleges anyai áldásról beszélt. Ő mondta el nekünk: Szűz Mária anyai áldása ingyenes adomány, amit Isten mint "különleges anyai kegyelmet" a Szűzanyán keresztül ad. A megtérésre, a lelki és testi gyógyulásra ad erőt ezen keresztül Isten. A Szent Szűz megmagyarázta, hogy ez különbözik a pap áldásától. A pap áldása erősebb, mivel keze szent krizmával lett felkenve, és áldása által a menny minden áldását közvetíti. Isten a Szűzanyának ehhez a különleges anyai áldásához rendkívüli ígéretet fűz: Isten, a mi mennyei Atyánk az ily módon megáldott személy mellett marad élete végéig és naponta támogatja megtérésében.
A Goszpa azt mondja Mariján keresztül, hogy az az ember, aki jelenésének helyén megkapta tőle ezt az áldást vagy a "Béke Királynőjének" üzenetei szerint él, továbbadhatja másoknak. Azt is elmondta, hogy bármily sok embert is megáldhatunk, de csak egyenként, nem csoportosan. Csendben is megáldhatjuk a hitetleneket. Istennek Szent Anyja azt mondja, hogy ez az áldás annál erősebb lesz, minél jobban elterjed.
Marija Pavlovic barátnője érdekes történetet mondott el ennek az áldásnak a hatásáról:
Azon a bizonyos augusztus 15-én 1988-ban én is ott voltam a jelenés alatt a Krizsevác-hegyen. Valamennyien éreztük az átható öröm rendkívüli kegyelmét. Az elsők között jöttem le a hegyről, ahol német zarándokokkal találkoztam, akik az üzenet szövegét kérték, mivel még nem volt német nyelvre lefordítva. Mialatt az üzenetet szavanként megismételtem számukra, észrevettem egy harminc év körüli fiatalembert, akinek arcán félelmetes gyűlölet ült, mialatt pokoli tekintetét rám szegezte. Nagyon megijedtem. Hogyan lehet ilyen rettenetes állapotban éppen most, amikor ilyen szép ajándékot kaptunk a Goszpától? - kérdeztem magamban. Ez az ember nem úgy nézett ki, mint a többiek, akik örömmel jöttek le a hegyről. Egyenesen felém tartott és úgy tűnt, mintha legszívesebben megölne. Nagy részvétet éreztem e sötét tekintetű szegény testvér iránt. Ezért erősen a szemébe néztem, és csendben teljes szívemből átadtam neki Szűz Mária különleges anyai áldását. Azután a Goszpához könyörögtem, hogy váltsa be ígéretét és a mennyei Atya őrizze ezután őt.
Másnap este, amikor kilenc óra után kiléptem a templomból, megszólított egy ember. Ő volt az! Akit előző nap megismertem. De már nem volt ugyanaz. Tekintetében a pokoli lángok helyett kimondhatatlan béke tükröződött.
Megismer? - kérdezte. - Mondja, mit tett velem tegnap este? De még mielőtt válaszolni tudtam volna, belekezdett történetébe: Német állampolgár vagyok, harminc éves és orvos. Három évvel ezelőtt jöttem először Medugorjébe. Akkoriban részt vettem sátánista összejöveteleken, de nyolc napos itt tartózkodásom alatt megszabadultam és megtértem, hála egy pap segítségének. Még három hónapot szerettem volna itt tölteni, hogy megerősödjek megtérésemben és elmélyüljek hitemben. De sajnos túl büszke voltam.
Németországba visszatérve elhatároztam, hogy meglátogatom volt barátaimat, beszélek nekik Istenről, Medugorjéról, a Mária jelenésekről, és megpróbálom megtéríteni őket. Egy hónap leforgása alatt azonban rosszabbá váltam valamennyinél, úgy hogy megválasztottak főnöknek. Most, hogy meghallottam milyen nagy ünnepre készülnek Medugorjében Szűz Mária mennybe felvételének napján, elhatároztam, hogy újra eljövök, de most a Sátán megbízottjaként. Azért másztam meg a Krizsevácot, hogy ott zavart keltsek. Amikor megláttam önt, amint éppen a Szűzanya üzenetét adja tovább, nyomban olyan gyűlölet kelt bennem, hogy meg akartam önt ölni. Csakhogy akkor ön felém fordította tekintetét, és én megtorpantam. Éreztem, hogy valami történt velem. Elmentem ön mellett, de már semmit sem tudtam tenni. Egész éjjel ébren voltam. Bár még a Sátánhoz tartoztam, lelkemből váratlanul és szakadatlanul egy imádság tört fel:
"Ó én mennyei atyám, tudom, hogy itt vagy, ne hagyj el engem többé!"
Ennek az imádságnak nem lehetett ellenállni, egész éjjel ezt imádkoztam. Már korán felkeltem és kerestem magamnak egy papot. Pavic atyánál gyóntam meg, és ő végül elimádkozott felettem egy ördögűző imát. -De mondja meg nekem, kérem, mit tett velem tegnap?
Marija barátnője így válaszolt: Az ön története váratlan bizonyítéka annak, amit a Goszpa az utóbbi időkben nekünk tanított. Tegnap este különleges anyai áldását adta ránk és kérte, hogy adjuk tovább minden embernek. De előbb még pontosan elmagyarázta, hogy milyen rendkívüli kegyelmet közöl ez az áldás. Nagy szomorúságot éreztem, amikor önt a hegyről lejőve megláttam és nem értettem, miképpen lehet valakiben ekkora gyűlölet azon az örömünnepen. Azonnal tettekre váltottam a Szűzanya kérését, átadtam önnek az ő különleges anyai áldását, és a mennyei Atyához könyörögtem, hogy maradjon ön mellett. Csupán ennyit tettem. A többit a Szűzanya intézte el, mert ő megtartja ígéretét. A mennyei Atya most már ön mellett marad és nem hagyja el önt többé. Hát így történt. A Goszpa áldása lefegyverezte önben a Sátánt, és az Atya kinyilváníthatta ön iránt szeretetét. Micsoda bizonyság!
(Emmanuel nővér feljegyzéseiből a „Schweizerisches Kath. Sonntagsblatt" cikke alapján)

 


* * * * *
A különleges anyai áldás történetéről…
A Szent Szűz: "Ma este drága gyermekeim különleges és anyai áldást adok nektek és kérlek, hogy mindazoknak adjátok át, akikkel találkoztok. Ott ahol a legtöbb embert találjátok, ott ahol az emberek összegyűlnek.
Ez által a különleges és anyai áldás által az égi Atya kötelezettséget vállalt, hogy egészen különlegesen marad az illető személlyel, hogy naponta segítse a megtérésben, egészen a haláláig."
/természetesen az Atya mindig gyermekei mellett van, de itt ingyenes többletről van szó, melyet Mária ért el. /
* * *
1987. június 24. szerda különleges áldás
A Szent Szűz Marija Pavlovic közvetítésével azt mondja, hogy a különleges áldást át lehet adni másoknak, személytől személyig. Az a személy, aki a jelenések helyén megkapja a Szent Szűztől ezt az áldást, átadhatja valaki másnak, ez a másik személy megáldhat vele egy harmadikat, ez a harmadik pedig egy negyediket. Így mehet ez személytől személyig vég nélkül. A Gospa azt mondja, hogy annyi személyt áldunk meg, mennyit csak akarnak, de mindig egyszerre csak egyet. Ezzel a különleges áldással nem áldhatunk meg egy közösséget. A hitetleneket csöndben is megáldhatjuk. Minél többször adják át ezt az áldást, annál gazdagabb- mondja Mária. A különleges áldás a megtérés és a belső gyógyulás erejét adja:
a testi gyógyulásét is. Anyai kegyelem, égi édesanyánktól. „ Különleges anyai áldás."
„Drága gyermekek, mindnyájatokat a megtérés útján szeretnélek vezetni. Azt akarom, hogy térítsétek meg a világot, és hogy életetek mások számára megtérés legyen. Ne essetek hűtlenségbe. Mindegyikőtök vesse alá magát teljesen az én akaratomnak. Mától fogva különleges kegyelmeket adok nektek, elsősorban a megtérés ajándékát, mindnyájan vigyétek el otthonotokba áldásomat, és ösztönözzetek másokat valódi megtérésre."
* * *
Szűz Mária a Béke Királynője üzenete Medjugorjeből - 2001 június 25
Drága Gyermekek!
Veletek vagyok, és anyai áldásommal megáldalak benneteket. Ma különösen, amikor az Isten bőségesen osztja kegyelmét, imádkozzatok és keressétek velem az Istent. Az Isten hatalmas kegyelmeket oszt nektek, ezért kicsinyeim használjátok föl jól ezt a kegyelmi időt, és jöjjetek közelebb Szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz vezethesselek benneteket.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!
* * * * *
A következő imának sürgős elterjesztését kérte Medjugorjében a Szűzanya !
Istenem, Atyánk, hisszük, hogy megmentesz minket az örök kárhozattól. Kérünk Téged, mentsd meg a világot, ahová egyszülött Fiadat küldted, ami urunkat Jézus Krisztust.
Te vagy egyetlen reményünk, ÖRÖK SZERETET.
Mindenható Isten, tekints a bűnösökre, mint tévelygő fiaidra és leányaidra. Hőn kérünk, könyörülj rajtunk, mert nem látunk más kiutat a jelen idő zűrzavarából.
Segíts a Te szerető mindenhatóságoddal, nyújtsd felénk védő karjaidat és űzd el a gonosz árnyékát. Istenem, légy irgalmas e század hitetlensége iránt.
Istenem, könyörülj a tudósokon és világosítsd meg gondolkodásukat a Te lelkeddel. Istenem, könyörülj a kicsiken, akik semmiről sem tehetnek és akik ebbe a hazugságokkal és tévedésekkel teli világba jöttek.
A Te igazságoddal gyújts világosságot a lelkükben.
Ámen.
Jézusom, fogadd a Te kegyelmedbe az én testemet, lelkemet, egész életemet. Istenem, irgalmasság Atyja, vedd el tőlem a szenvedés keserű kelyhét. De ne az én akaratom, hanem a Te szent akaratod teljesedjék be, mindörökké. Ámen.
A kegyelem idején meghallgatlak téged, és a szabadulás napján megsegítelek; megőrizlek, s a nép szövetségévé teszlek, hogy helyre állítsd az országot, és kioszd az elpusztított örökséget; hogy azt mond a foglyoknak: „Jöjjetek ki!” , és akik sötétségben vannak: „Lépjetek napvilágra!”
Izaiás 49,8-9
Isten áldása legyen veletek!
TestVéri Szeretettel!
Velünk az Isten! - Emmanuel

2019.01.01.
10:37

Írta: lowoa

Válassz védőszentet az új évre!

Ha elfogadunk egy védőszentet az egész évre, vagy akár csak egy hónapra, esetleg csupán egy bizonyos ügyben, az esélyt jelent számunkra, hogy megkérhessük őt: „Taníts meg arra, amit te tudsz!”

Az angol nyelvterületen élő katolikusok szinte biztosan újra belefutottak az elmúlt hetekben a „szentgenerátorba”, melyet Jennifer Fulwiler író, rádiós műsorvezető álmodott meg néhány évvel ezelőtt, és amely a „szenthúzás” egyes közösségekben népszerű újévi szokását helyettesítheti.

Az internet előtti időkben az egy évre választott védőszent egy kedves barát vagy közösségi tag révén érkezett meg általában, aki kis papírokra felírta szentek neveit, és a szilveszteri mulatságon vagy valamikor az új év elején találomra húzhattak egy nevet a kalapból.

Az interneten hozzáférhető „szentgenerátor” angol nyelvű; használata azonban minimális nyelvtudással is egyszerű.

1. Az első felületen rá kell kattintani a Find a Saint for Me! (Keress egy szentet nekem!) utasításra (gombra).

2. A következő felület arra kér, amíg a gép dolgozik, imádkozzunk egy kicsit, majd ha úgy érezzük, készen állunk a szentünkkel való találkozásra, klikkeljünk a Show Me My Saint! (Mutasd meg a szentem!) feliratra.

Ezután megjelenik a szent neve, ünnepnapja, illetve hogy hagyományosan minek a védőszentje. Alatta egy link, amelynek nyomán tovább lehet keresni, ha többet szeretnénk megtudni a szentünkről, illetve dönthetünk úgy is, hogy új szentet választunk.

Mi értelme van egy ilyesféle „szenthúzásnak”? Az előttünk álló év során megismerhetjük a szent életét, lelkiségét; amit tudunk, beépíthetünk a saját lelki életünkbe; valamint kérhetjük közbenjárását szándékainkért. Növekedhet az imába vetett bizalmunk, és gyarapodhat mennyei barátaink száma.

Természetesen mint mindig, ebben a helyzetben is igaz, hogy annyit kapunk a kapcsolattól, amennyit beleteszünk. A szentek „jól neveltek”: ha mi nem keressük velük a kapcsolatot, ők nem fognak zargatni bennünket – úgyhogy nem árt, ha mostantól naponta szólunk hozzájuk.

Az Aleteia nemzetközi katolikus portál szerzője, Elizabeth Scalia elmeséli, hogy ő maga évekig rosszul kezelte ezt a kérdést, amíg egy domonkos nővér helyre nem tette. „A szent választ ki téged, nem fordítva” – világított rá a szerzetesnővér. „Ami azt is jelentette, hogy ha egy szentnek vagyok annyira fontos, hogy bekopogjon az ajtómon, bolond lennék nem ajtót nyitni. 2010-ben, már ennek a tudásnak a birtokában eldöntöttem, hogy naponta fogom üdvözölni a védőszentemet, Néri Szent Fülöpöt egy fohásszal: »Néri Szent Fülöp, tanítsd meg nekem, amit tudsz!«” Elizabeth Scalia hozzáteszi, ezután egész évben sokat olvasott Fülöpről, illetve böngészgette fennmaradt mondásait – és 2010 élete egyik legkalandosabb, legemlékezetesebb, legörömtelibb éve lett. Néri Szent Fülöp keze nyoma számtalan helyen látszott benne.

Néri Szent Fülöp, aki a legenda szerint néha csak félig borotválta le arcát

Néri Szent Fülöp olyannyira figyelmes védőszentnek bizonyult, hogy Elizabeth évekig nem érezte szükségét annak, hogy más „szentet húzzon”. Most azonban már annyira motoszkált benne a „szentgenerátor” mint lehetőség, hogy megadta magát, és „húzott” egy új védőszentet erre az évre: mégpedig Borromeo Szent Károlyt. Akiről nem tudott semmi mást kezdetben, csak egyetlen dolgot: Néri Fülöp barátja. Amin természetesen nincs is mit csodálkozni… Azóta utánaolvasva megtudta, hogy Borromeo Szent Károly amellett, hogy a katekéták és szeminaristák védőszentje, a súlyfelesleggel küzdők és a fogyókúrázók égi pártfogója is – mindkettő olyan terület, amely nagyon is aktuális életében, és amelyeket néhány nappal a húzás előtt imádságban is feltárt; amelyekkel kapcsolatban megvilágosításra szorult.

Azoknak, akik valamiért rémisztőnek érzik, hogy egy évre védőszentet válasszanak maguknak, azt javasolja az Aleteia szerzője, kérjenek szentet akár csak egy hónapra, vagy egy speciális esetre is – a lényeg, hogy utána fogadják nyitottan, amit meg akar tanítani nekünk.

Forrás: Aleteia.org, magyarkurir.hu
http://metropolita.hu/2018/01/valassz-vedoszentet-az-uj-evre/

2018.12.31.
12:09

Írta: lowoa

Betiltotta a hagyományos latin misét az érseksége területén az Amoris Laetitia háttérírója

Az argentin La Plata nyáron kinevezett új érseke, Victor Manuel Fernandez, december 17-én és 24-én két érseki rendelettel hajtott végre radikális változtatást az érsekség területén ünnepelt liturgikus rendben. A hírt az Adelantelafe.com híroldal közölte, amely részleteket is idézett az érseki rendeletekből.

A december 17-ei rendelettel Fernandez az érsekség korábbi liturgikus szabályozását függesztette fel. A december 24-ei rendelet ezután kötelezővé tette mindenhol az új miserítus ünneplését, a celebráláskor a népnyelv használatát, valamint előírta, hogy a szentmisét a hívekkel szemben, a "szembemiséző" oltárnál kell bemutatni. Ezek kizárólagossá tétele sérti az Egyház Róma által kiadott, jelenleg hatályos liturgikus szabályozását.

A lépés azért is aggodalomra ad okot, mivel a hírrel egyidőben jelent meg több katolikus orgánumban, hogy a szentszék januárban a hagyományos latin rítusú szentmise felett "őrködő" Ecclesia Dei Pápai Bizottság megszüntetésére készül. E hírek szerint a bizottság feladatait a Hittani Kongregáció látja el majd, amely testület már amúgyis évek óta felügyeletet gyakorolt a bizottság működése felett.

Még 2017-ben, hamispróféta bizalmi köréből Andrea Grillo liturgiaszakértő számolt be arról egy interjúban, hogy az Antikrisztus barátja kizárólagos jogot kíván adni a Szent X. Piusz Társaságnak (SSPX) a hagyományos latin rítusú szentmise celebrálására. Grillo szerint ennek a lépésnek azonban két előfeltétele van: a jelenleg még rendezetlen kánonjogi státuszú (de facto szakadár) társaság legitim személyi prelatúrává alakítása, amelyért a szentszék velük jelenleg is tárgyalásokat folytat; továbbá Grillo szerint hamispróféta "nem fogja megtenni ezt, amíg XVI. Benedek pápa még él", a lépés a hagyományos rítushoz való hozzáférés ilyenfajta beszűkítésére ugyanis teljességgel szembe menne az előző pápa Summorum Pontificum motu propriojában rögzítettekkel. A mostani hírek szerint egyébként az Ecclesia Dei bizottság felszámolását az SSPX kérte a szentszéktől.

Victor Manuel Fernandez érsek hamisprófétának régi jóbarátja, a teológiáját és személyeskedő megnyilvánulásait illetően azonban az Egyház megosztó és vitatott figurája. Nem titkoltan Antikrisztus  egyik tanácsadója, ő fogalmazta meg a pápa Evangelii Gaudium és Laudato Si' enciklikáinak első vázlatait, és bizonyítottan ő írta az Amoris Laetitia apostoli buzdítás legtöbb vitát kiváltó részeit is.


https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/12/31/betiltotta_a_hagyomanyos_latin_miset_az_erseksege_teruleten_az_amoris_laetitia_hatteriroja


Kapcsolódó cikkeink:
- Fontos érsekség vezetését bízza Ferenc pápa az Amoris Laetitia háttérírójára
- Ferenc pápa megszünteti a hagyományos római miserítust?

2018.12.27.
18:43

Írta: lowoa

Hamispróféta tagadja a szeplőtelen fogantatást: "Szűz Mária nem szentnek született"

Ferenc pápa az Apostoli Szentszék alkalmazottainak szánt karácsonyi köszöntőjében december 21-én Szűz Máriáról és Szent Józsefről beszélt.

"És persze ezt mondják az emberek! Szűz Mária és Szent József a mienk! Azonban nem volt könnyű számukra az élet: a szentek nem születnek, hanem szentté válnak, ez pedig rájuk is igaz."

A katolikus doktrína tanai alapján Szűz Mária bűn nélkül esett teherbe, így szentnek született. Ferenc pápáról ismert, hogy hajlamos a gondolkodás nélküli beszédre.

https://gloria.tv/article/76XtmGuj1RKiDHFXw4oZnAz4k

2018.12.25.
13:12

Írta: lowoa

Hamispróféta középen megvilágítva, a Szent Család oldalt, szerényen.Kit is ünnepelnek ebben a betlehemi istállóban???!!!

2018.12.22.
05:25

Írta: lowoa

Őrangyalunk mindig tevékenyen részt vesz az életünkben, de ha megengedjük neki, különösen nagy befolyással lehet rá. Hogyan érjük ezt el?

Mielőtt megvizsgálnánk, hogyan lehet konkrétan jobb kapcsolatunk őrangyalunkkal, szenteljünk egy pillanatot egy hölgynek, aki nagyon közeli barátságot alakított ki az őrangyalával.

Gyakran, amikor az őrangyalra gondolunk, a kisgyermeket védő angyal képére gondolunk. Bár tudjuk, hogy az őrangyal életünk során védelmez minket, illő lenne hozzáfűzni, hogy egyfajta „gyermeki egyszerűség” szükséges ahhoz, hogy mélyreható kapcsolatunk legyen az őrangyalunkkal. Felnőttként már tudományos próbának vetünk alá mindent, sokkal szkeptikusabbak vagyunk, mint a gyermekek, különösen, ha a természetfelettiről van szó.

Mária Antónia nővér életében (1900-1939) a gyermeki egyszerűség példáját találjuk meg. A nővér szent életű szerzetesnő volt, és egész élete folyamán különös áhítattal viseltetett Őrangyala iránt, akit ő előszeretettel hívott „Új barátjának.” Kétségek nélkül tudatában volt Őrangyala álladó láthatatlan jelenlétének gyerekkorában, és teljesen megbízott benne. Íme, egy történet az önéletrajzából, ami megmutatja, hogy Őrangyalunk szerepe milyen nagy a szentség felé vezető úton:

“Egyik délután néhány gyermek, lánytestvéreim és én elmentünk a környékre sétálni Acaciával és Conceicaóval. Acacia hozott magával pénzt, hogy gyümölcsöt vegyen, mi meg vittünk kis kosarakat. De közben mégis egy farmra mentünk, amit Abelino ajánlott, akit katona apja hozott magával Santa Vitariából.

Abelinóval, Acaciával és Conceicaóval beosontunk a kertbe. Egyvalaki gyümölcsöt szedett a fáról Acaciának, mialatt a többi gyermek, anélkül, hogy tudnának a három Védelmezőről, elkezdték szedni a nagy barackokat és szilvákat, és beletették a kosarukba. Én viszont tisztán láttam Őket. A gyerekek kis kosarai már majdnem tele voltak, csak az enyém volt üres. Akkor odaálltam a barackfa alá. Felnéztem, és láttam egy nagy barackot, egy másikat és egy megint másikat karnyújtásnyira. Gondoltam:

‘Miért ne szedjek néhány barackot én is, mint a többi gyerek?’ Kinyújtottam, a kezem, hogy szedjek egy barackot, ujjaim már el is érték a nagy bársonyos gyümölcsöt, amikor megkaptam életem legkedvesebb, legnyugodtabb figyelmezetését Új Barátomtól [az Őrangyalától]. Kezemet, ami felfelé nyúlt a levegőben, szelíden alacsonyabbra húzta egy ‘láthatatlan kéz,’ amit pontosan ugyanúgy éreztem, mintha egy olyan személy érintett volna meg, akit láttam is. Majd tisztán meghallottam Új Barátom hangját, mintha Raphael Anya, Pauline nővér és Irene nővér szavait hallanám, akiket még láthattam is, ahogyan beszéltek hozzám.

Azonnal megbántam a szándékomat, nagyon elszomorodtam a csúf bűn miatt, amit el akartam követni, és a nagy bűnbánat miatt, amivel Jézus eltöltötte szívemet, mert a nagy tövisre gondoltam, amit majdnem beleszögeztem Szent Fejébe. Aznap éjjel, amint feküdtem az ágyban, keservesen sírtam miután bocsánatot kértem édes Jézustól és a Miasszonyunktól és az Új Barátomtól. (Ezt a bocsánatkérő szokásomat megtartottam tizennégy éves koromig.)

Egyik tanítása során Irene nővér mesélt nekünk egy fiatal fiúról, aki meghalt és Tisztítótűzben való szenvedésre ítélték, élete során mondott hazugságai miatt. Egészen addig nem tudtam a hazugság jelentését, és elképzeltem, hogy az a szegény fiú, valami nagyon nagy bűnt követett el, hogy ilyen nagy büntetést érdemelt. De Új Barátom nagyon hamar elmagyarázta nekem.” -(Angyali Szárnyak alatt: Egy fiatal lány és az ő Őrangyalának története)

Láthatjuk, hogyan segített Antónia nővér “Új Barátja” elkerülni a bűnt és mennyire nem kételkedett az Őrangyalában, hanem teljesen vezetésére bízta magát.

Nézzünk néhány konkrét lépést, mit tehetünk mi, hogy közelebb kerüljünk az Őrangyalunkhoz és ez által végső célunkhoz: a Mennyországhoz.

Ne feledkezzünk meg az Őrangyalunkról

Először is, nagyon fontos eszünkben tartani, hogy Őrangyalunk mindig velünk van. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni, de törekedni kell rá, ezt megtehetjük. Szent Bernát így utasított:

“Soha ne feledd, hogy mindig Őrangyalod jelenlétében vagy. Legyél bárhol, bármely titkos rejtekbe rejtőzhetsz, gondolj az Őrangyalodra. Soha ne tégy semmi olyat az Őrangyalod jelenlétében, amit nem tennél az én jelenlétemben (Őrangyalunk Égi Társunk).

Hogyan lehetséges nem elfeledni, hogy az Őrangyalunk mindig velünk van? Íme, 5 tipp:

 1. Ha felébredsz, üdvözöld Őrangyalodat, kérd őt, hogy legyen veled és védelmezzen a nap folyamán.
 2. Mielőtt imádkozol, helyezd magad szent Angyalok körébe és kérd az Őrangyalod, hogy világosítsa meg értelmedet.
 3. Mielőtt utadra mész, kérd meg Őrangyalod, hogy jöjjön veled és védelmezzen téged. Egyik szokásos módja ennek, hogy mindig elmondod az Őrangyal Imádságot, ahogy kilépsz az ajtódon.
 4. A nap folyamán elmondhatsz egy rövid imát, mint például, „Oh, szent angyal, szeretlek és egyre jobban kívánlak szeretni.”
 5. Mielőtt lefekszel, miután őrangyalod egész nap vigyázott rád, köszönd meg segítségét, és kérd oltalmát az éjszaka során is.

Hagyományosan az Egyház a keddi napot nevezte ki a Szent Angyalok tiszteletére – ezen a napon különleges módon is illik megemlékezni az Őrangyalunkról. Ha jó kapcsolatod van a plébánosoddal, biztasd, hogy ünnepi misét szenteljen a szent Angyalok tiszteletére.

A születésnapok szintén kitűnő alkalmak, hogy megemlékezzünk az Őrangyalunkról és megköszönjük nekik, hogy védelmeznek minket a következő évben is.

Ha találkozunk valakivel, akár otthon akár máshova megyünk el, mindig köszönthetjük és leróhatjuk kegyeletünket munkatársaink, barátaink és családtagjaink Őrangyala előtt éppúgy, mint a papok, elöljárók, a pápa és a többi ember Őrangyala előtt.

Szintén hasznos leróni a tiszteletünket ellenségeink Őrangyala előtt; akik támadnak minket vagy keresztény hitünket, vagy azoké előtt, akik nem hisznek Krisztusban.

Amikor a Szent Eucharisztiához közelítünk, helyesen tesszük, ha hívjuk Védőangyalunkat, hogy segítsen imádni Jézus Krisztust, a legszentebb Oltáriszentségben és száműzni elménkből és szívünkből az összes elterelő gondolatot.

Ezen kívül ne feledkezzünk meg róla, hogy gyakran beszélgessünk Őrangyalunkkal a gondolatainkban. Általában válaszolnak nekünk, de nem hallható szavakkal (bár azt is meg tudják tenni), hanem „ösztönzésekkel” és más javaslatokkal, melyek gondolatainkban megjelennek.

Az őrangyal tevékenysége többségében észrevétlen, de ez nem azt jelenti, hogy a mi oldalunkon áll!

Imádság az őrangyalhoz

Sok ima létezik az Őrangyalunk tiszteletére, éppúgy, mint az angyalokhoz általában. Ezek az imák emlékeztetnek minket rájuk és segítenek nekünk, hogy megtaláljuk a megfelelő szavakat, amiket égi védelmezőinknek mondani szeretnénk. Íme, néhány:

Isten angyala

Isten Angyala, kedves Őrangyalom, Hozzád engem Isten szeretete fűz, állj mellettem még a mai napon is, hogy világíts és védelmezz, irányíts és vezess. Ámen.

Szent, Szent, Szent –Ez a mennyei angyalok imája

Szent, szent, szent, az Úr, az Atya és Szentlélek. Ég és Föld telve van dicsőségeddel. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki az Úr nevében jön. Hozsanna ISTENNEK a magasságban.

Úrangyala –Hagyományosan reggel 6:00, 12:00-kor és este 6:00 órakor mondják

 1. Az Úr Angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát.
 2. És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért /és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő  lelkekre/, most és halálunk óráján. Ámen.

 1. Íme, az Úrnak szolgálóleánya,
 2. legyen nekem a te igéd szerint!

Üdvözlégy Mária, stb

 1. És az Ige testté lőn,
 2. és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária, stb

 1. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
 2. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
____

Az Egyháznak van egy különleges felajánló imája Szent Mihály Arkangyal védelmezését kérve. Ez egy nagyon hathatós ima, olyan, ami Szent Mihály különös gondviselésére bíz minket.

Szent Mihály Arkangyal – Felajánlás

Oh, legnemesebb angyali seregek Hercege, a Mindenható Isten bátor harcosa és a Szent Isten buzgó imádója, a lázadó angyalok réme, és minden angyal szeretete és öröme, szeretett Szent Mihály Arkangyal, akit a hőn szeretett szolgák közé kell sorolni , én, a mai napon felajánlom Neked magam, családom és mindenem, amim csak van a Te hathatós védelmed alá.

Könyörgök, hogy ne tekints rám lekicsinylőn! Én magamat, a Te szolgálatodra felajánlom. Nyomorult bűnös lévén, kérlek tekints rám úgy, amilyen szívből jövőn ezt a felajánlást megteszem és ne feledkezz meg arról, hogy a mai naptól kezdve a Te védelmed alatt állok, segíts engem egész életem során, és nyerd el számtalan súlyos bűnöm, vétkem bocsánatát, valamint a kegyelmet, hogy teljes szívemből szeressem Istent, kegyelmes Megváltó Krisztusom, és az Ő Szeretett Édesanyját, és adj meg számomra minden szükséges segítséget, hogy elnyerjem a dicsőség koronáját.

Védj meg engem mindig az ellenségeskedéstől, különösen halálom óráján.

Jöjj, oh Égi Herceg, és segíts nekem az utolsó küzdelemben, és hathatós fegyvereddel tartsd távol tőlem a pokoli mélységet, és a hazug és büszke angyalt, akit egy nap leterítesz a mennyei csatában. Ámen.

Összefoglalva

Tehát ne feledkezünk meg az Őrangyalunkról az egész nap folyamán, imádkozzunk hozzá, ajánljuk fel magunkat neki.

2 szervezet is hangsúlyozza az angyalok tevékenységét:

Elsőként ajánlom Angyali Hadviselés Testvéreit. Ez a különleges csoport a Dominikánus Rend missziója, mely arra irányul, hogy imáiban az angyalok közbenjárását keresik az önmegtartóztató tisztasághoz. Ők Aquinói Szent Tamás kéjnő általi megkísértésének történetéből merítve, az angyali tisztaság övét öltik derekukra.

Lehetség csatlakozni ebbe a Közösségbe, még akkor is, ha nincs Domonkos rend a közeledben. Részletes utasítások vannak a weboldalukon, hogyan csatlakozhat valaki. Egy egy nagyon erős imacsoport, mindenkinek segítenek, aki erényes életet akar élni.

A második ajánlott szervezet az Opus Angelorum (Angyalok Műve/Munkája). Ez a Szent Kereszt Kanonoki Rendjének fő missziója és világszerte elterjedt szervezet. Nagyon hangsúlyozzák a Szent Angyali Seregek tevékenységét, jelentős forrásaik és publikációik vannak weboldalukon.

Végül, remélem, hogy tanultatok valami újat és közelebb kerültök a körülöttünk levő angyalokhoz. Erősen hiszem, hogy az angyalok segítségével jutunk be a Mennybe, nekünk elsősorban hagyni kell őket, hogy tegyék a dolgukat! Hagynunk kell, hogy végezzék megszentelő munkájukat és bevezetni őket életünk mindennapjaiba. Ha így teszünk, hamarosan beérik ennek a gyümölcse!

Fordító: Tar Márta Flóra

Forrás: http://www.philipkosloski.com/5-ways-to-a-deeper-relationship-with-your-guardian-angel/