2019.11.13.
12:56

Írta: lowoa

Dr. Drábik János: A Frankfurti Iskola

Dr. Drábik János 

 

A Frankfurti Iskola tizenegy stratégiai célt tűzött ki maga elé. Valamennyinek az volt a célja, hogy aláássa a társadalom alapjait és olyan reménytelen helyzetet alakítson ki, ahol már csak a világméretű proletárforradalom jelenthet megoldást.

A tizenkét cél a következő: 

 

Első: Létre kell hozni a rasszista bűnözés formáit és meg kell alkotni a gyűlöletbeszédet tiltó törvényeket. 

Második: Folyamatosan változnia kell az élet minden dimenziójának, hogy létrejöjjön a teljes zavarodottság állapota. 

Harmadik: Az iskolákban elő kell segíteni a maszturbációs propagandát. Ezt ötvözni kell a homoszexualitás népszerűsítésével a gyerekek körében és az iskolán belül is meg kell honosítani a pornográfia valamilyen változatát. 

Negyedszer: Szisztematikusan alá kell ásni a szülők és a pedagógusok tekintélyét. 

Ötödször: A bevándorlás nagymértékű fokozásával meg kell gyöngíteni a nemzeti önazonosságot és elő kell készíteni faji háborúk kirobbantását. 

Hatodszor: Az alkoholizmust és a kábítószerek élvezeti cikként való használatát szisztematikusan támogatni kell. 

Hetedszer: Elő kell segíteni a szexuális devianciák széles körben való elterjedését a társadalom minden rétegében. 

Nyolcadszor: Megbízhatatlanná kell tenni a jogrendet és elfogultan kell viselkedni a bűncselekmények áldozataival szemben. Nagy mértékben növelni kell azoknak a számát, akik rá vannak utalva az állami segélyekre. 

Kilencedszer: Ellenőrizni kell és nívótlanná kell tenni a tömegtájékoztatást. 

Tizedszer: Bátorítani kell a családok felbomlását és a házasság, mint intézmény megszüntetését.

Tizenegyedszer: Minden vonatkozásban támadni kell a kereszténységet és üressé kell tenni a templomokat.

 

A kilencedik ponthoz hozzáfűzhetjük:

Ma már a világ tömegtájékoztatási intézményeinek a 96%-át    hat    olyan vállalat ellenőrzi, amely a cionista pénzkartell tulajdonában van.

Valamennyi az AP-től és a Reuters-től veszi át az információk zömét.

A meghatározó intézmény a Reuters, amely a Rothschild ház érdekeltségi körébe, illetve tulajdonába tartozik.