Mielőtt megvizsgálnánk, hogyan lehet konkrétan jobb kapcsolatunk őrangyalunkkal, szenteljünk egy pillanatot egy hölgynek, aki nagyon közeli barátságot alakított ki az őrangyalával.

Gyakran, amikor az őrangyalra gondolunk, a kisgyermeket védő angyal képére gondolunk. Bár tudjuk, hogy az őrangyal életünk során védelmez minket, illő lenne hozzáfűzni, hogy egyfajta „gyermeki egyszerűség” szükséges ahhoz, hogy mélyreható kapcsolatunk legyen az őrangyalunkkal. Felnőttként már tudományos próbának vetünk alá mindent, sokkal szkeptikusabbak vagyunk, mint a gyermekek, különösen, ha a természetfelettiről van szó.

Mária Antónia nővér életében (1900-1939) a gyermeki egyszerűség példáját találjuk meg. A nővér szent életű szerzetesnő volt, és egész élete folyamán különös áhítattal viseltetett Őrangyala iránt, akit ő előszeretettel hívott „Új barátjának.” Kétségek nélkül tudatában volt Őrangyala álladó láthatatlan jelenlétének gyerekkorában, és teljesen megbízott benne. Íme, egy történet az önéletrajzából, ami megmutatja, hogy Őrangyalunk szerepe milyen nagy a szentség felé vezető úton:

“Egyik délután néhány gyermek, lánytestvéreim és én elmentünk a környékre sétálni Acaciával és Conceicaóval. Acacia hozott magával pénzt, hogy gyümölcsöt vegyen, mi meg vittünk kis kosarakat. De közben mégis egy farmra mentünk, amit Abelino ajánlott, akit katona apja hozott magával Santa Vitariából.

Abelinóval, Acaciával és Conceicaóval beosontunk a kertbe. Egyvalaki gyümölcsöt szedett a fáról Acaciának, mialatt a többi gyermek, anélkül, hogy tudnának a három Védelmezőről, elkezdték szedni a nagy barackokat és szilvákat, és beletették a kosarukba. Én viszont tisztán láttam Őket. A gyerekek kis kosarai már majdnem tele voltak, csak az enyém volt üres. Akkor odaálltam a barackfa alá. Felnéztem, és láttam egy nagy barackot, egy másikat és egy megint másikat karnyújtásnyira. Gondoltam:

‘Miért ne szedjek néhány barackot én is, mint a többi gyerek?’ Kinyújtottam, a kezem, hogy szedjek egy barackot, ujjaim már el is érték a nagy bársonyos gyümölcsöt, amikor megkaptam életem legkedvesebb, legnyugodtabb figyelmezetését Új Barátomtól [az Őrangyalától]. Kezemet, ami felfelé nyúlt a levegőben, szelíden alacsonyabbra húzta egy ‘láthatatlan kéz,’ amit pontosan ugyanúgy éreztem, mintha egy olyan személy érintett volna meg, akit láttam is. Majd tisztán meghallottam Új Barátom hangját, mintha Raphael Anya, Pauline nővér és Irene nővér szavait hallanám, akiket még láthattam is, ahogyan beszéltek hozzám.

Azonnal megbántam a szándékomat, nagyon elszomorodtam a csúf bűn miatt, amit el akartam követni, és a nagy bűnbánat miatt, amivel Jézus eltöltötte szívemet, mert a nagy tövisre gondoltam, amit majdnem beleszögeztem Szent Fejébe. Aznap éjjel, amint feküdtem az ágyban, keservesen sírtam miután bocsánatot kértem édes Jézustól és a Miasszonyunktól és az Új Barátomtól. (Ezt a bocsánatkérő szokásomat megtartottam tizennégy éves koromig.)

Egyik tanítása során Irene nővér mesélt nekünk egy fiatal fiúról, aki meghalt és Tisztítótűzben való szenvedésre ítélték, élete során mondott hazugságai miatt. Egészen addig nem tudtam a hazugság jelentését, és elképzeltem, hogy az a szegény fiú, valami nagyon nagy bűnt követett el, hogy ilyen nagy büntetést érdemelt. De Új Barátom nagyon hamar elmagyarázta nekem.” -(Angyali Szárnyak alatt: Egy fiatal lány és az ő Őrangyalának története)

Láthatjuk, hogyan segített Antónia nővér “Új Barátja” elkerülni a bűnt és mennyire nem kételkedett az Őrangyalában, hanem teljesen vezetésére bízta magát.

Nézzünk néhány konkrét lépést, mit tehetünk mi, hogy közelebb kerüljünk az Őrangyalunkhoz és ez által végső célunkhoz: a Mennyországhoz.

Ne feledkezzünk meg az Őrangyalunkról

Először is, nagyon fontos eszünkben tartani, hogy Őrangyalunk mindig velünk van. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni, de törekedni kell rá, ezt megtehetjük. Szent Bernát így utasított:

“Soha ne feledd, hogy mindig Őrangyalod jelenlétében vagy. Legyél bárhol, bármely titkos rejtekbe rejtőzhetsz, gondolj az Őrangyalodra. Soha ne tégy semmi olyat az Őrangyalod jelenlétében, amit nem tennél az én jelenlétemben (Őrangyalunk Égi Társunk).

Hogyan lehetséges nem elfeledni, hogy az Őrangyalunk mindig velünk van? Íme, 5 tipp:

 1. Ha felébredsz, üdvözöld Őrangyalodat, kérd őt, hogy legyen veled és védelmezzen a nap folyamán.
 2. Mielőtt imádkozol, helyezd magad szent Angyalok körébe és kérd az Őrangyalod, hogy világosítsa meg értelmedet.
 3. Mielőtt utadra mész, kérd meg Őrangyalod, hogy jöjjön veled és védelmezzen téged. Egyik szokásos módja ennek, hogy mindig elmondod az Őrangyal Imádságot, ahogy kilépsz az ajtódon.
 4. A nap folyamán elmondhatsz egy rövid imát, mint például, „Oh, szent angyal, szeretlek és egyre jobban kívánlak szeretni.”
 5. Mielőtt lefekszel, miután őrangyalod egész nap vigyázott rád, köszönd meg segítségét, és kérd oltalmát az éjszaka során is.

Hagyományosan az Egyház a keddi napot nevezte ki a Szent Angyalok tiszteletére – ezen a napon különleges módon is illik megemlékezni az Őrangyalunkról. Ha jó kapcsolatod van a plébánosoddal, biztasd, hogy ünnepi misét szenteljen a szent Angyalok tiszteletére.

A születésnapok szintén kitűnő alkalmak, hogy megemlékezzünk az Őrangyalunkról és megköszönjük nekik, hogy védelmeznek minket a következő évben is.

Ha találkozunk valakivel, akár otthon akár máshova megyünk el, mindig köszönthetjük és leróhatjuk kegyeletünket munkatársaink, barátaink és családtagjaink Őrangyala előtt éppúgy, mint a papok, elöljárók, a pápa és a többi ember Őrangyala előtt.

Szintén hasznos leróni a tiszteletünket ellenségeink Őrangyala előtt; akik támadnak minket vagy keresztény hitünket, vagy azoké előtt, akik nem hisznek Krisztusban.

Amikor a Szent Eucharisztiához közelítünk, helyesen tesszük, ha hívjuk Védőangyalunkat, hogy segítsen imádni Jézus Krisztust, a legszentebb Oltáriszentségben és száműzni elménkből és szívünkből az összes elterelő gondolatot.

Ezen kívül ne feledkezzünk meg róla, hogy gyakran beszélgessünk Őrangyalunkkal a gondolatainkban. Általában válaszolnak nekünk, de nem hallható szavakkal (bár azt is meg tudják tenni), hanem „ösztönzésekkel” és más javaslatokkal, melyek gondolatainkban megjelennek.

Az őrangyal tevékenysége többségében észrevétlen, de ez nem azt jelenti, hogy a mi oldalunkon áll!

Imádság az őrangyalhoz

Sok ima létezik az Őrangyalunk tiszteletére, éppúgy, mint az angyalokhoz általában. Ezek az imák emlékeztetnek minket rájuk és segítenek nekünk, hogy megtaláljuk a megfelelő szavakat, amiket égi védelmezőinknek mondani szeretnénk. Íme, néhány:

Isten angyala

Isten Angyala, kedves Őrangyalom, Hozzád engem Isten szeretete fűz, állj mellettem még a mai napon is, hogy világíts és védelmezz, irányíts és vezess. Ámen.

Szent, Szent, Szent –Ez a mennyei angyalok imája

Szent, szent, szent, az Úr, az Atya és Szentlélek. Ég és Föld telve van dicsőségeddel. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki az Úr nevében jön. Hozsanna ISTENNEK a magasságban.

Úrangyala –Hagyományosan reggel 6:00, 12:00-kor és este 6:00 órakor mondják

 1. Az Úr Angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát.
 2. És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért /és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő  lelkekre/, most és halálunk óráján. Ámen.

 1. Íme, az Úrnak szolgálóleánya,
 2. legyen nekem a te igéd szerint!

Üdvözlégy Mária, stb

 1. És az Ige testté lőn,
 2. és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária, stb

 1. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
 2. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
____

Az Egyháznak van egy különleges felajánló imája Szent Mihály Arkangyal védelmezését kérve. Ez egy nagyon hathatós ima, olyan, ami Szent Mihály különös gondviselésére bíz minket.

Szent Mihály Arkangyal – Felajánlás

Oh, legnemesebb angyali seregek Hercege, a Mindenható Isten bátor harcosa és a Szent Isten buzgó imádója, a lázadó angyalok réme, és minden angyal szeretete és öröme, szeretett Szent Mihály Arkangyal, akit a hőn szeretett szolgák közé kell sorolni , én, a mai napon felajánlom Neked magam, családom és mindenem, amim csak van a Te hathatós védelmed alá.

Könyörgök, hogy ne tekints rám lekicsinylőn! Én magamat, a Te szolgálatodra felajánlom. Nyomorult bűnös lévén, kérlek tekints rám úgy, amilyen szívből jövőn ezt a felajánlást megteszem és ne feledkezz meg arról, hogy a mai naptól kezdve a Te védelmed alatt állok, segíts engem egész életem során, és nyerd el számtalan súlyos bűnöm, vétkem bocsánatát, valamint a kegyelmet, hogy teljes szívemből szeressem Istent, kegyelmes Megváltó Krisztusom, és az Ő Szeretett Édesanyját, és adj meg számomra minden szükséges segítséget, hogy elnyerjem a dicsőség koronáját.

Védj meg engem mindig az ellenségeskedéstől, különösen halálom óráján.

Jöjj, oh Égi Herceg, és segíts nekem az utolsó küzdelemben, és hathatós fegyvereddel tartsd távol tőlem a pokoli mélységet, és a hazug és büszke angyalt, akit egy nap leterítesz a mennyei csatában. Ámen.

Összefoglalva

Tehát ne feledkezünk meg az Őrangyalunkról az egész nap folyamán, imádkozzunk hozzá, ajánljuk fel magunkat neki.

2 szervezet is hangsúlyozza az angyalok tevékenységét:

Elsőként ajánlom Angyali Hadviselés Testvéreit. Ez a különleges csoport a Dominikánus Rend missziója, mely arra irányul, hogy imáiban az angyalok közbenjárását keresik az önmegtartóztató tisztasághoz. Ők Aquinói Szent Tamás kéjnő általi megkísértésének történetéből merítve, az angyali tisztaság övét öltik derekukra.

Lehetség csatlakozni ebbe a Közösségbe, még akkor is, ha nincs Domonkos rend a közeledben. Részletes utasítások vannak a weboldalukon, hogyan csatlakozhat valaki. Egy egy nagyon erős imacsoport, mindenkinek segítenek, aki erényes életet akar élni.

A második ajánlott szervezet az Opus Angelorum (Angyalok Műve/Munkája). Ez a Szent Kereszt Kanonoki Rendjének fő missziója és világszerte elterjedt szervezet. Nagyon hangsúlyozzák a Szent Angyali Seregek tevékenységét, jelentős forrásaik és publikációik vannak weboldalukon.

Végül, remélem, hogy tanultatok valami újat és közelebb kerültök a körülöttünk levő angyalokhoz. Erősen hiszem, hogy az angyalok segítségével jutunk be a Mennybe, nekünk elsősorban hagyni kell őket, hogy tegyék a dolgukat! Hagynunk kell, hogy végezzék megszentelő munkájukat és bevezetni őket életünk mindennapjaiba. Ha így teszünk, hamarosan beérik ennek a gyümölcse!

Fordító: Tar Márta Flóra

Forrás: http://www.philipkosloski.com/5-ways-to-a-deeper-relationship-with-your-guardian-angel/