A Jézus Kistestvérei rendnél a 39 apácából 34-et megkértek, hogy vonják vissza esküjüket. A rendet 1949-ben hozták létre, négy idősek otthonát üzemeltettek a francia Laval és Toulouse egyházmegyében. A nővérek latinul használják a Novus Ordót. 2012-ben tértek vissza a régi szokásaikhoz.

A közösségük két kánoni látogatást szenvedett el, egyet 2016-ban és 2018-ban, "szektás túlzással" vádolták őket. Az apácák szerint a jelentés "karikatúra és ítélkezés" volt.

A vezető apácát messzi kolostorba küldték el, és lecserélték három modernista bizottság taggal. Minden kánoni fellebbezést és kérést elutasítottak.

Az egyik bizottság tag, Geneviève Médeviellem nővér, aki a párizsi Katolikus Intézményben tanít azt állítja, hogy a paráználkodás megérthető.

Szeptember 17-én Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregáció vezetője megparancsolta az apácáknak, hogy "ellenállás nélkül" fogadják el azt, amit a bizottság mond, különben feloszlatják őket.

November 7-én 34 apáca jelentette be, hogy lelkiismeretre hivatkozva visszavonják esküiket.

A Vatikán a múltban már elpusztította a német Auerbach apácáit, az elmélkedő János apostol apácáit Franciaországban, valamint a Szeplőtelen Szűz Mária Apácáit Olaszországban. Mindegyik rend bővelkedett a tagokkal.

https://gloria.tv/article/4THWSaATHsnP6PvFRT6xtg1dD