Szergej Nariskin hidfo.ru

Szergej Nariskin, az orosz parlament alsóházának szóvivője szerint eljött az idő arra, hogy megkezdődjenek a konzultációk az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió egyesítéséről.

Az Oroszország, Belorusszia, Kazahsztán és Örményország által alkotott szövetségi rendszer a következő hónapban teljes jogú taggá lépteti elő Kirgizisztánt, és idővel a szövetség további bővítésére lehet számítani. Nariskin a Komszomolszkaja Pravda hasábjain kifejtette, hogy az orosz politikai elit körében korábban is tervbe volt véve a két szövetségi rendszer integrációja, ami a két kisebb szövetség egybeolvasztásával egy új szuperhatalom, az Eurázsiai Unió felemelkedését jelenti, és most jött el az ideje annak, hogy ne csak tervezzenek, hanem megkezdődjenek a konkrét tárgyalások. Az Eurázsiai Gazdasági Unió vezetői szorgalmazzák a két unió közti gazdasági integráció megkezdését.

Az Eurázsiai Unió felépítésének következő lépése az európai gazdasági térség és az eurázsiai vámunió egyesítése lenne, ami lehetővé tenné, hogy az így kialakított szövetségi rendszer minden téren elegendő potenciállal bírjon az amerikai befolyás felszámolásához.

Washington évtizedek óta a liberalizmus egyeduralmának biztosításával és a multikulturális modell erőltetésével fertőzi Európát, így az Európai Unió politikáját tekintve is egy szándékosan legyengített, beteg európai társadalom terméke. Ez a negatív tendencia azonban az Európai Unió külpolitikája egészének megváltoztatásával visszájára fordítható. Az európai társadalom az orosz gazdasági és politikai térséggel egyesülve a nemzetközi politika független cselekvőjeként léphet fel, és képessé válhat arra, hogy egy a modernkor vívmányait és a tradícionális társadalmak hagyatékát egyesítő élő államot építsen fel. A magasabb szintű regionális integráció idővel be fog következni, akár a jelenleg regnáló elit részvételével, akár anélkül. Az európai jobboldal felelőssége, hogy felismerje a kihívást, ebbe a szükségképpen felépülő politikai rendszerbe a tradicionális értékeket átmentse, és elősegítse az elmúlt évtizedek beteg társadalmi modelljének felszámolását.

Ez egy valóban történelmi jelentőségű eseménysorozat, a nemzeti érdeket képviselő politikusok fel kell vegyék a versenyt, és kezdeményezniük kell a tárgyalások megkezdését, hogy Washington vadliberális és társadalomellenes, züllesztő befolyásával szemben mihamarabb egy a tradicionális értékeket képviselő ellenpólust tudjunk bevonni az európai politikába. Az Eurázsiai Gazdasági Unióval folytatott tárgyalások az egyelőre csak tervezett transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmény helyébe léphetnek, ami egy eleve elhibázott elgondolás lett volna, és kizárólag Washington európai monopolhelyzetét betonozná be.

http://hidfo.ru/2015/04/nariskin-egyesiteni-kell-a-ket-eurazsiai-szovetseget/