2014.07.05.
08:41

Írta: lowoa

A világ legnagyobb nemzet rablásai és kifosztásai a XX. század végén és a XXI. század elején

A világ legnagyobb nemzet rablásai és kifosztásai a XX. század végén és a XXI. század elején, mert a cion-maffia beépült a világ államvezetéseibe: Soros György és Bilderberg-, izraeli cion-maffia társai, a nagy társadalmi káoszkutató és teremtő közreműködésével!- Hogyan követték el és a követik el? Itt választ találhatsz rá, tömören és egyszerűen, példák és videók bemutatásával! Magyarország vonatkozásában is!
"A társadalmi káoszban vergődő-, atomizált társadalomban a nép és a nemzet teljesen védtelen és kiszolgáltatott, maximálisan kizsákmányolható, minden értéke, vagyona, földje, országa, könnyűszerrel elvehető!"- V.K.A.
Mindezeket jól tudja: Soros György milliárdos "üzletember", társadalmi káoszkutató és teremtő és Bilderberg-, szabadkőműves-, izraeli társai, akiknek a tevékenységét figyelve Magyarországon és a világban is, a következő összefoglaló tapasztalatokat szűrtem le a tevékenységükről és a módszereikről másodjára is:
Hogyan teremtenek társadalmi káoszt, hogyan atomizálják a társadalmat röviden, pontokba szedve!
1. Különböző alattomos módokon és eszközökkel dollár milliárdokra kell szert tenni (Holokauszt kártérítés, tőzsdei úri kaszinó stb.)!
2. A majdani célnak megfelelő ügynököket-, végrehajtókat beszervezni és vagy lefizetni, és kiképezni!
(O. Viktor: Angliában 1989-1990, Bajnai USA stb.)
3. Az ügynököket hatalomba juttatni, illetve a már a hatalomban lévő embereket beszervezni, lefizetni!
(1989- 1990 rendszerváltás Magyarországon...!)
4. A társadalom és a gazdaság: különböző szféráinak megfelelő és attól szögesen ellentétes: civil szervezetek-, szekták és vállalkozások alapítása!
(Az egységes nemzet társadalom felbontása!)
5. A nemzet tulajdonában és irányítása alatt működő médiát diverzifikálni: sokféle tévé állomás, sokféle rádióállomás, sokféle sajtó és kiadó!
(Az egységes nemzeti társadalom hír- és információs csatornáinak sokfélévé tevése, így az egységes nemzet tudat megbontása, szétverése!)
6. Társadalmi és gazdasági nemzet érdekképviseletek diverzifikálása, leépítése, átalakítása: sokféle szakszervezet és érdekképviselet létrehozása; a nemzeti titkosszolgálatok, a katonaság, a rendőrség, az ügyészségek, a bíróságok stb. szétverése, leépítése és átalakítása!
(Az egységes nemzet érdekképviselet és védelem szétverése, atomizálása!)
7. A hatalomba már beépített és lefizetett emberek segítségével: új alkotmányt-, új törvényeket alkotni, törvényeket módosítani, illetve joghézagokat hagyni!
(A nemzet-, a társadalom-, a gazdaság alap szabályozóit felbontani, megbontani, átalakítani, összekuszálni! A zálog és a végrehajtási törvény beiktatása, mint a rablás és kifosztás eszközét jogossá-, törvényessé téve..!)
8. Deviáns, abnormális, homoszexuális és bűnöző típusú és jellemű emberek "alacsonyabb", végrehajtó hatalomba helyezése a munkahelyeken és a hivatalokban is!
(A nemzet társadalom és a nemzetgazdaság stresszessé és beteggé tétele, a dolgozók többségét elfojtani, terrorizálni, megfélemlíteni és rettegésben tartani!)
9. A nemzet szokásainak, hagyományainak, normáinak, erkölcsi és más értékeinek az összekuszálása, megváltoztatása; idegen szokások, normák, torz erkölcsi "értékek" bevitele a már védtelen-, kiszolgáltatott helyzetben-, félelemben lévő társadalomba, a már megszerzett és irányított sokféle média segítségével!
10. A nemzet fiatalságát erőtlenné és beteggé kell tenni: a kábítószerek, az alkohol, a cigarettázás, a számítógépes és más játék automaták, a média segítségével!
(Sorállományú katonaság eltörlése! Fizikálisan és lelkileg gyenge fiatalság...-, kinevelése!)
11. A kiszemelt préda ország kormánya-, vezetése ellen civil szervezeteken keresztül,a radikális ellenzék és külföldi magán védelmi vállalatok titkos bevonásával folyamatos tüntetéseket kell szervezni, majd a tüntetések során fizetett mesterlövészek segítségével a tüntetők ellen kivezényelt rendőrökre és a tüntetőkre egyformán lőni kell, hogy így a tüntetés radikalizálódjon, és fegyveres konfliktussá alakuljon. A demokrácia és az emberi jogok durva megsértésére hivatkozva először "szóban", minden külföldi médiában hirdetve, el kell ítélni a préda ország kormányát, vezetését, majd a tüntető és már harcoló radikális ellenzéket támogatva, már nyíltan, fegyveresen is be kell avatkozni a NATO segítségével. A préda ország kormányának elzavarása után a már kiszemelt és kijelölt embereinket-, ügynökeinket kell hatalomba juttatni, akik együttműködési-, csatlakozási és hitelszerződéseket kötnek velünk, kiadva cserében a préda ország minden vagyonát, természeti erőforrásait és a dolgozó népét, akiket rabszolgává teszünk a saját hazájukban, hogy folyamatosan termeljék az extraprofitot életük végéig éhbérért Nekünk!
Az atomizált és védtelenné tett nemzettársadalom kifosztása és maximális kizsákmányolása:
1. A nemzetközösségtől el kell venni a pénz nyomtatás jogát, mint az általa előállított javak és értékek pénzbeli kifejeződését, szabályozását, ösztönző-, fejlődési lehetőségét!
2. A nemzet társadalomnak-, a nemzetközösségnek, a nemzet államnak, meg kell tiltani, hogy vállalkozhasson önmaga ellátására, önmaga fenntartására, önmaga megvédésére! Az állami vállalatokat és állami termelőszövetkezeteket fel kell számolni, illetve veszteségessé kell tenni, hogy csődbe menjenek, megszűnjenek, vagy eladásra- privatizálásra - kerüljenek!
( A nemzet állam önellátásra képtelenné tétele!)
3. A sok féle médián keresztül reklámok hadával gerjeszteni kell a nemzet társadalomban a vásárlási szándék érzetét és szükségességét, és ehhez a bankokon keresztül "olcsónak tűnő" hiteleket kell adni, a nemzet államnak is!
(Az országba szemfényvesztő bóvlikat kell behozni, és a lakosságra rásózni!- Az emberek és az állam eladósítása! Minél több hitelt, záloghitelt, deviza hitelt vegyenek fel!)
4. A munkahelyek-, a vállalatok és vállalkozások csökkentése, az emberek munkanélkülivé tevése!
5. A fogyasztói árak-, az árak folyamatos emelése, a bérek infláltatása, a dolgozó emberek bérének nem emelése!
6. A munkanélkülivé tett emberek, a megélhetést nem biztosító munkanélküli segély, a folyamatosan infláltatott bérek-, az éhbérek miatt a hiteleket felvett emberek önszántukból vagy kényszerből megszabadulnak eladható értékeiktől, illetve a fizetésképtelenné tett emberektől - a zálogtörvény és a végrehajtási törvény segítségével - az erre a célra létre jött Faktor behajtó cégek elveszik az emberektől az értékeiket: házat, hazát, földet, aranyat, pénzt stb.!
7. A megmaradt-, a gyarmatosító, a kizsákmányoló és helytartó hatalom által működtetett gyárakban és üzemekben infláltatott éhbérért dolgoznak a rabszolgává süllyesztett emberek, a volt nemzetközösség atomizált és megosztott tagjai a XXI. században, Európában, Magyarországon, és termelik az extraprofitot, de a cion-maffiának, és nem saját maguk-, a magyar nemzet boldogulása javára!
Más, emlékeztető!
1. "A Kapitalizmus = A Parazitizmussal, a mások-, a természetnyakán való élősködéssel! = A nem fenntarthatósággal! = A garantált kipusztulással! - Az emberiség és benne a magyarság, melyik utat választja?!"-V.K.A.
2. "Akkor tiszta és becsületes egy vállalkozás, ha az nem közpénzből-, a dolgozók saját vagyon feléléséből-, kizsákmányolásából-, a természet kizsákmányolásából és tönkretételéből táplálkozik és működik! -V.K.A."
3. "A gazdag, mindig a természet és a többi ember kárára és rovására gazdag!"- V.K.A.
4. "A Földbolygó és a "Gyümölcsei",minden rajta élő tulajdonát képezi!"- V.K.A.
V.K.A.
2014.07.05.
Bizonyítékok:
1. "Soros György, a "Nyílt Társadalom" alapítvány megalapítója találkozott Petro Porosenko ukrán elnökkel, majd bejelentette, hogy létrehoz egy szakértőkből álló "tanácsadói" csoportot, hogy segítsen az ország élére állított atlantista kormánynak. A találkozón egy a Soros Alapítvány által létrehozott ukrán civil szervezet vezetője is részt vett. - A Soros által létrehozott szakértői gárda közvetlen az ukrán kormányt fogja ellátni "tanácsokkal" (utasításokkal)."
http://www.hidfo.net/2014/04/04/soros-gyorgy-milliardokkal-tamogatja-marihuana-legalizalasat
http://www.hidfo.net/2014/06/17/soros-gyorgy-tanacsadokat-rendel-az-ukran-kormany-melle
2. Orbán Viktort (1989-1990 rendszerváltáskor!), Soros György támogatta, támogatja, aki a társadalmi káoszt kutatja /és idézi elő/ "maszek" alapon! (Soros György jól tudja, hogy a társadalmi káoszban vergődő atomizált társadalomban a nép és a nemzet teljesen védtelen és kiszolgáltatott, maximálisan kizsákmányolható, minden értéke, vagyona, földje, országa könnyűszerrel elvehető!-V.K.A.)
Soros György milliárdokkal támogatja a marihuána legalizálását
http://www.hidfo.net/2014/04/04/soros-gyorgy-milliardokkal-tamogatja-marihuana-legalizalasat
3. A Bilderberg csoport áll a terrortámadások mögött
http://www.scribd.com/doc/136284706/A-Bilderberg-csoport-all-a-terrortamadasok-mogott
4. "NATO-mesterlövész robbantotta ki a kijevi forradalmat! "- Itt látható a tömeggyilkos képe is!
http://www.hidfo.net/2014/05/08/nato-mesterlovesze-robbantotta-ki-kijevi-forradalmat
5. A zsidók az orosz gyilkolásra gyűjtenek!
Ezeket a Gyűjtőket a Nemzetközi Bíróság elé állítanám, és tömeggyilkosság előidézése és elkövetésének vádjával elítélném: 100 évre, teljes vagyonelkobzással egybe kötve!
Az óriási épület is: a menorájukat, a nagyságukat, a nagyra vágyásukat szimbolizálja!
http://balrad.wordpress.com/2014/06/29/gyujtogetnek-a-hitestestverek-az-oroszgyilkolasra/
6. Simon Peresz nyilatkozata !
http://www.youtube.com/watch?v=UPHCiGL6r-M
7. A magyarok adó forintjából a magyarok ellen, és még profitot is hoz nekik! Így kell ezt csinálni! - Kérem, olvassák el a cikket!- (Egy kis plusz információ ehhez! Magyarországon a zsidó szervezetek a rendszerváltáskor 1990-ben 70 millió forint éves támogatásból gazdálkodtak, és most 2013-ban több mint 3 milliárd forintból!)- V.K.A.
http://www.hidfo.net/2014/04/19/tizmilliokat-tesz-zsebre-mazsihisz-az-allami-penzek-visszautasitasaval
8. Izraelben reklámozzák a pesti lakóparkokat
http://alfahir.hu/izraelben_reklamozzak_a_pesti_lakoparkokat
9. A magyaroknak menniük kell!
http://www.youtube.com/watch?v=N1lYhOmhCyA
10. A zsidó In-kalSecurity utasítgatja intézkedésre a magyar rendőrséget
http://www.youtube.com/watch?v=7nlhA2dUPx8
11. Már izraeli kézben a magyar titkosszolgálatok irányítása és felügyelete! Lázár János kettős állampolgár: IZRAELI és MAGYAR (!) Lázár Jánost Orbán Viktor nevezte ki a Miniszterelnöki Hivatal titkárává, most meg a Polgári Titkos Szolgálatokat is felügyeli!
http://fn.hir24.hu/itthon/2012/07/20/orban-lazarra-cserelte-pintert/
12. És most Lázár János a Miniszterelnöki Hivatal titkára, izraeli-magyar kettős állampolgára, az uniós pénzek felett is felügyel (!)
http://fn.hir24.hu/gazdasag/2012/10/18/lazar-felugyeli-az-unios-penzeket/
13. Csaknem 30 milliárdot bukhatunk Lázár miatt
http://www.hir24.hu/belfold/2014/05/09/lazar-miatt-nem-jon-a-penz-magyarorszagra/
14. "a Miniszterelnökség feladata lesz a kormányzati koordináció és az uniós pénzeket is ők felügyelik majd, de a vidékfejlesztést is ide csapják majd. Lázár János vezetésével tehát a Miniszterelnökség 8300 milliárd forintról dönthet majd - az Origo szerint. "A vétó és az irányítás Lázár kezében lesz" - tette hozzá egy fideszes forrás."-
http://www.hir24.hu/belfold/2014/05/10/harmadik-orban-kormany-lazar-mindent-visz/#sl
15. "A harmadik Orbán-kabinet június 6-án alakult meg, a Miniszterelnökség 8 államtitkárát pedig június 11-én nevezték meg. Június 6-án adta ki a kormány azt a rendeletét, amely többek között Lázár feladatköreit is szabályozta. Azóta újabb törvényt terjesztett a kabinet az Országgyűlés elé, ami tovább növelte Lázár befolyását.
A rendelet a Miniszterelnökség vezetőjének jogköreit 104 mondatban, 5 oldalon keresztül sorolta. A miniszter a második Orbán-kormány 7 tárcájától vont magához feladatokat, a hvg.hu számításai szerint Lázár János 2400 milliárd forint felett rendelkezik, ami az idei minisztériumi összkiadások több mint harmada."
http://hvg.hu/itthon/20140626_komplett_udvartartasa_lett_Lazar_Janosnak
16. Budapesti irodát nyitott a zsidó gondolatrendőrség (2013-12-01)
http://www.youtube.com/watch?v=JaAKVzCK5XE
17. Jud Suss 1934. Film (Mit csinálnak a zsidók egy békés tartománnyal, ahová beteszik a lábukat..?! Itt megláthatod!)
https://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3DqBGBys5215Y
18. A rendszerváltó "elit", a fasiszta, a cion-maffia, a bűnösök egy más mellett ülve ebben a videóban láthatóak!
http://www.youtube.com/watch?v=KN9ZMJ1BW20
Így kell egy egész országot a társadalmi káosz teremtésével és segítségével kirabolni, megkopasztani és folyamatosan kizsákmányolni!- V.K.A.
Kik vannak: a NATO, a Bilderberg csoport, az IMF és a kapitalista, gyarmatosító, kizsákmányoló Nyugat háttérhatalmában? Az eddigi anyagból a lényeg és az elkövetők hova tartozása kiderül!
- A NATO Líbiából 144 tonna aranyat vitt el!
- Irakot teljesen kifosztották!
- Ukrajnából 40 tonna aranyat szállítottak el!
- Magyarországról 60 tonna arany párolgott el hátra hagyva 120 milliárd dollár adósságot + szétverve a magyar önellátást, a magyar gazdaságot teljesen stb.
- A világ legnagyobb rablásait és kifosztásait követték -, követik el, mert a cion-maffia beépült a világ államvezetéseibe!
- Minden elkövetőt nevesíteni lehet és el kell fogni! Miért? A következő videóból kiderül!
19. ISIS és a III. világháború - David Icke
https://www.youtube.com/watch?v=6Ftq15XV0X4
Az anyag írása és szerkesztése: V.K.A.

2014.07.05.
Soros György milliárdokkal támogatja a marihuána legalizálását