2014.05.12.
11:44

Írta: lowoa

Amiért hanyatlik az Európai Unió - az EU összeomlásának szimbológiai háttere

Mióta 1999 december 14-én befejeződtek az Európai Parlament épületének építési munkálatai, az építmény maga több kérdést is felvetett, amire nincs elfogadható magyarázat. A "Louise Weiss" épületnek nevezett főtorony első ránézésre egyszerűen modernista. Miért néz ki úgy, mintha befejezetlen lenne? Kiötlői azt mondják, azért, mert ez utal "Európa befejezetlen jellegére". Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy az épület kialakítása mögött a bevallottnál mélyebb szimbolizmus van.

A Louise Weiss épület kinézete Pieter Brueghel 1563-as "Bábel tornya" c. festménye alapján lett kialakítva.
A bibliai történet szerint Bábel tornyát Noé dédunokája, Nimród király építtette. A történet héber, görög szövegeken felül az iszlámban is megtalálható, de a zsidó kabbala is foglalkozik vele. Nimród az özönvíz utáni első birodalom alapítója. Az általa uralt népeket elnyomó "diktatúrát" épített fel, ami igyekezett kiirtani minden vallási meggyőződést az emberekből. Bábel tornya is abból a célból épült, mert az építő szerint Istennek nem áll jogában ketté osztani a világot, az embernek is jogában áll "feljutni oda, ahol Isten lakik". A torony az ember Isten elleni "lázadását" fejezte ki, - a tervek szerint Bábel tornya az égig ért volna. Bábel volt az a város, ami egyesítette az emberiséget, ahol mindenki egy nyelvet beszélt, ahová a távoli keletről rengeteg bevándorló érkezett.
Az Európai Parlament épületének szimbolizmusa egy a népeket elnyomó diktatúra, ami kiirt minden vallási meggyőződést az emberekből, megrendelői pedig isteneknek képzelik magukat. Az Európai Parlament épületének szimbolikája a nyílt önkényuralom bevezetésének előfutára. Beszédes, hogy mostanra az atlantista politikusok "Európai Egyesült Államokról", "föderális Európáról" beszélnek, ami kivenné a tagállamok kezéből az állami jogosultságokat. Vagyis a tagállamok megszűnnének létezni, az Európai Bizottság gyakorolna önkényuralmat minden európai nép felett. Ebben az önkényuralomban bármiféle vallás eretnekségnek számít, az embereket egyetlen vallásnak, a materializmusnak akarják alárendelni. A nemzeti sajátosságok kiirtására tett lépéseket nem kell részletezni, ahogyan azt sem, hogyan szállják meg a magyar nyelvet az angolból "átvett" jövevényszavak, mennyire lehetetlen az EU területén a munkavállalás minimális angoltudás nélkül. Egy nyelv, egy nép, egy vallás. Bábel tornyát építik, mert Isten ellen lázadnak.
Ez a lázadás szintén rituális, okkult jelentőségű. A nyugati szabadkőművesség egyik szellemi vonulatát jelentő teozófia szerint Lucifer Isten ellen lázadása hozta el a fényt az embernek, Istent pedig olyan erőnek látja, ami az embert sötétségben tartja. Itt sem nehéz párhuzamot vonni a félreértelmezett bibliamagyarázataik és a mai vélekedés szerint. Ma az általános propaganda azt sulykolja az emberbe, hogy a kereszténység, a hit valamiféle primitív gondolkodás, aminek már lejárt az ideje, aminek legfeljebb a sötét középkorban volt létjogosultsága. Vagyis azzal vádolják Istent, hogy az embert sötétségben tartja, - és ennek alapja a nemzetközi elit hitrendszere, ami Lucifer imádatára épül.

Fent látható az Európai Paramentet népszerűsítő egy korai plakát, amit több országban kezdődő tüntetések, általános felháborodás miatt tiltottak be. A plakáton az Európai Parlament épülete a Bábel tornyát ábrázoló festmény képét mutatva jelenik meg. Ennek kapcsán nem merülhet fel kérdés, az EP épülete a fent említett festmény alapján készült. Emellett érdemes a szlogenre is egy pillantást vetni: "Sok nyelv, egy hang". Bábel tornya története szerint a torony soha nem épült meg, és Isten azzal sújtotta a torony tervezőit és az őket követő valamennyi népet, hogy ne értsék egymás beszédét. Az Európai Parlament épületének megrendelői egy olyan eszmerendszer hívei, ami nyíltan Isten ellen lázad, és a nemzetek különbözőségeit is "Isten átkának" tartja. Vagyis a nemzeti sajátosságokat valamiféle átoknak tartják, amit fel kell számolni.
Nézzék meg a képen látható EU-csillagokat is. Első látásra furcsának tűnnek. Azért, mert ezek nem csillagok, hanem fordított pentagramok. A fordított pentagram szimbolikája szintén összetettebb annál, hogy pár sorban kifejthető legyen, de leegyszerűsített értelme szerint okkultista ill. újpogány körökben a pentagram Isten uralmát, a fordított pentagram a gonosz uralmát jelenti. Az Európai Parlament épületét mutató plakáton pedig fordított pentagramok vannak.

Valóban kifejező jelkép ez egy látszólag demokratikus intézménynek, ami a gyakorlatban nemzetek feletti diktatúrává, a vallásokat üldöző, a népek sajátosságait megsemmisítő intézményrendszerré formálódik. Ahogy Bábel tornya összeomlott, és építői nem menekülhettek bűneik következményei elől, az európai Bábel építői sem kerülhetik el sorsukat, ez az újabb Bábel tornya is össze fog dőlni.
Molnár István