2014.04.22.
14:36

Írta: lowoa

Tananyag: Az ember harca a gép ellen

Hogyan küzdik le a gyalogos katonák a hatalmas harckocsikat?
Az elvérzett szovjet támadások legnehezebb téli hónapjaiban még az ellenséges országok közvéleménye is csodálattal értesült arról, hogy a vörös hadsereg óriás harckocsija közül , feltűnően sokat – a gépekkel halált megvető bátorsággal szembeszálló, egyes gyalogos katonák, vayg néhány főt számláló kis harccsoportok pusztítottak el. Fiatal gránátosok lovagkeresztet kaptak 8-10-16-20 páncélos közelharcban történt megsemmisítésért…Képsorozatunk ezeknek a páratlan egyéni teljesítményeknek harci módszerét és egyes mozzanatait mutatja be olvasóinknak.
ELSŐ SZABÁLY:
A védtelen szöget és a holt kört keresd!A támadásba lendült harckocsi ágyúja és gépfegyvere, a páncéltorony és a harckocsi forgása következtében , vízszintes irányban teljes körben tüzelhet, de függőlegesen, le- és felfelé a fegyverek mozgathatósága igen korlátolt, s ezáltal a harckocsi közvetlen közelében már előáll a “védtelen szög” (a) amelyet a páncélos nem tud tűz alá venni. Ennek a szögnek a hegyében kezdődik a holt kör (b) vonala, amelyen belül a kézifegyverrel és gránáttal bátran támadó gyalogos ellen nincs védekezés. Ha a gyalogos erre a közelségre bevárja a támadó acélkolosszust, akkor már a harckocsi keskeny látónyílásából sem tudják tevékenységét megfigyelni…

Nagyításért katt a képre
2. A harckocsi sebezhető pontjai:A – aránylag könnyen üti át a légi bomba a fedőpáncélt
B – rendkívül érzékeny az erős aknák robbanására a páncélos alsó fala
C – akna, kézigránátköteg súlyosan megrombolhatják a lánckerekeket
D – a futóláncot
E – az acél látózárat
F – a páncéltorony érzékeny szerelési pontjait
G – és a gyöngén védett motort…
3. Diszkosz dobók előre!Különösen meglepő páncélostámadásnál, – a kiválóan begyakorolt diszkoszaknadobó katonák csodálatos pontossággal hajítják kerek és lapos aknáikat a futólánc szerkezetére, a toronyra és a motorház gyöngébb részeire…
4. A megvakított páncélóriás A ködgránát fontos fegyver a harckocsi elleni közelharcban. Az ügyes gránátvetők sűrű, földbarna füstbe burkolják a páncélost s harcos társaik a legkülönbözőbb robbantóanyagokkal “feltörik” a harckocsi testét. Tömegtámadásoknál valóságos ködfalakkal szigetelik el egymástól a felvonuló harckocsikat, hogy ne tudjanak egymásnak segíteni. A ködfal mögött azután megkezdődik az elkeseredett közelharc az ember és a gép között…
5. Az egérfogó!Keskeny úttesteken, átjárókon, utcai harcban hídfeljáróknál állítják fel az egérfogót. A fedezékbe vonult gránátos az úttest másik oldaláról, hosszú zsinegen pontosan a futólánc alá húzza az aknát.
6. A szovjet harckocsi tetején!Egy vakmerő gránátos, aki már a páncélos tetejére ugrott, vasrúddal veri szét a finom csapágyon forgatható géppuskát…
7. A közelharc magasiskolája: a páncéltorony lerobbantása!Vasidegekkel és határtalan bátorsággal dolgozik a páncélosra kapaszkodott gránátos. A tányéraknát a torony és a tetőpáncélzat közé szorítja, de abban a pillanatban már ugrik s fedezéket keres, mert veszedelmesen rövid az idő a robbanásig.
8. …Csak néhány másodperc s a többtonnás forgótorony a levegőbe repül, mint vihartól elsodort könnyű játékszer…A szovjet harckocsik százait pusztították már el a német gránátosok evvel a legmagasabb kiképzettséget követelő módszernek a bravúros alkalmazásával. A szaktudáshoz természetesen egyéb is kell, szinte emberfeletti bátorság…
9. Az utolsó lehetőségA páncéltörő fegyverek nélkül a harcvonalba betört katona, kézigránátot lök az acélszörny ágyúcsövébe. A robbanás harcképtelenné tette a páncélost.


Forrás: Magyar Futár 1943. április 21.


Kilőtt KV-1 tank Brjanszknál 1941-ben.


Moszkva környékén egy égő T-34 páncélos

Szétrobbant torony nélküli T-34

Ruta Győző - egy olvasó gyűjtése