2014.03.07.
20:06

Írta: lowoa

A Terv – matt három lépesből ALBERT PIKE három világháborúja és a jelen eseményei


Ezt az alcímet választottuk jelen írásunknak, hiszen felettébb érdekesek az egyezések, majd meglátjátok. Korántsem akarunk belemenni semmilyen voodoo-ba és egyéb tébolydába, valamint világvége hangulatot sem célunk vetíteni, de a kiértékelése „hősünk” meggyőződéseinek szinte minden esetben helytálló. A jelen eseményeinek megértéséhez mindig érdemes kutakodni a múltban és olyan helyeken, amiket nem "ők" adnak kész válaszként (vagy mégis? – ezen is érdemes elgondolkodni, hogy ki vezet kit), hanem mélyebbre ásva, gondolkodva megtalálhat bárki. Ezek a vázolt események ma már nagyon gyakran szóba kerülnek, főleg a jelenleg is zajló események kapcsán (most például Ukrajna és a Nyugat viszonyhelyzete): - mi felé tereli a világot a piramis csúcsa, de nincsenek mellé téve a tények, szemelvények. Most viszont próbáltuk összeszedni az elmúlt és megvalósult történéseket, olvasd, itt most nagyjából egyben.
1859 és 1871 között Albert Pike dolgozta ki a jövőben kirobbantandó három világháború elméleti- és katonai stratégiáját, amelyre három „forradalommal” párhuzamosan kerülne sor! Amely világháborúk végül is lehetővé tennék, hogy a 20. század végére az Illuminatusok elérjék céljukat, a világ feletti hegemónia megszerzését és a világ egy központból történő irányításának a létrehozását. Természetesen 33.szintű szabadkőműves volt, a Skót Rítushoz tartozott. Íme, saját megfogalmazása abból a Mazzinihoz írott levélből, amely a mai napig megtalálható a londoni British Museum Library-ben a katalogizált levelek között:
„A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság, és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények - vágyódva egy ideálért, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal - el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrina egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve.”
Állítása szerint, a fellazítás során az első világháborút azért kell megszervezni, hogy az illuminátusok megdöntsék a Romanov dinasztia hatalmát Oroszországban és ebben az országban kipróbálják a hatalom monopolizálásának egy új rendszerét (ez lett a Szovjetunió bábszörnye és az azóta létrehozott mindenfajta népszövetség és uniók ezt szolgálták a nemzetállamok helyett), az ateista kommunizmust. Vagyis minden létrehozott negatív előjelű, pozitív kicsengést kölcsönözve nekik. Tudjátok – Azért kell, mert – az elavult (sötét) középkort (a tudástradíciót) a felvilágosodás (Nem mind arany, ami fénylik - a pénzvallás magasabb dimenzióba helyezése) új (mindennél sötétebb) előnyei…blablabla megmagyarázás az empátiához. Egy ilyen háborúhoz szükséges volt konfliktus kirobbantására a brit és a német birodalom között. A mi Monarchiánk merénylete csak mellékcselekmény volt. A háború után megszilárdult kommunista rendszer (ez a Szovjetunióra értendő, mert a többi kísérlet itt még elbukik Európában) aztán felhasználható további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére. A másodikat azért kell kirobbantani, mert a nemzetállami és a politikai cionizmus ellentéteit kell kihasználni. Vagyis itt már Európa teljes igája a cél. Ennek a háborúnak meg kell semmisítenie a birodalmi (amit filozófiailag a fasizmus képvisel), illetve a nemzeteszményt (amit a nácizmus testesít meg ebben az értelemben) és el kell vezetnie Izrael állam (1948-50) létesítéséhez Palesztinában. A második világháború alatt a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására. Ez olyannyira sikerült, hogy a látszat ellenére egy hatalommá vált kelet és nyugat, csak a nyugat fellazítása sikeresebb és hamarabb bekövetkezett, mint a keleti blokk terrorja még napjainkban is tart. Nemhiába, hiszen itt mindig újjászületik a Nap mégha néha-néha el is szenderül egy éjnyi pár órácskára/évtizedre. A végső harcnál ez lehet az ütőkártyánk, a keleti bölcsesség, az igaz hit, bármi legyen is az! Ma a vallási hovatartozás tulajdonképpen lényegtelen, mivel nihilista-ateista a világ nagy része, viszont az Igazságba vetett hit lesz a harcos új erő! A harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét. 1871. augusztus 15-én Pike azt mondta Mazzininak, hogy a harmadik világháborút követően sor kerül a világtörténelem legnagyobb horderejű változására. Ezek után mindenkinek javaslom, gondolkodjon el, hol tartunk éppen, mert még nem késő! Történelem órákon ezek sohasem kerültek szóba. Viszont úgy néz ki a dolog, hogy szándékosan (valószínűleg végső megcsúfolásunkra vagy – Mi szóltunk előre! – az ateizmusunk stádiumának tesztjeként) nyilvánosságra hozták. Ezért nekünk (hacsak nem része ez is a tervnek) olyan helyzeti előnyünk van, amilyen soha nem volt : Tanulhatunk a hibákból és talán felszínre törhet az ellenszer is, a tudásunk másodpercek alatt ezrekhez jut el az internet által! A tudás hatalom! De kevés! Mert a tudást ők kontrollál(hat)ják, mert az ő kezükben van ez is. Szeretet kell és Igazság, ami eljut hozzád és kialakul tőlük a fegyvered a hit, amivel már bárki ellen bátran szembeszállhatsz és a páncélod a szabadság, ami megvéd és felold a szellemiségük rabigájából. Ezért naponta ugrik a világ lépcsőfokokat és Ébred rá az igazi valóságra. Hál'istennek naponta találkozom én is veletek!
 Hasonlítsd össze a céljaikat és az eddigi ismert és mai világpolitikát! Minden ott van a helyén, ugye? Érdekesség a Georgia-i Tanúkövek (Georgia Guidestones) falaiban kőbe vésve nyolc nyelven (Angol, Spanyol, Swahili*, Hindu, Heber, Arab, Kinai, Orosz ). 1980-ban állították fel az Elbert County domb tetején. New World Order Stonehenge-nek is nevezik érthető okokból: - Tartsd az emberiség létszámát 500millió fő alatt! - Drasztikus népességcsökkenés okozása egy 3.világháború kirobbantásával, aminek az iszlám és a kereszténység között kell létrejönnie, mégpedig oly módon, hogy a fennmaradt emberiség egyszer s mindenkorra felhagyjon a nemzet és vallás eszméjével, hiszen ezek mind gátolják az eredeti terv megvalósítását. A harmadik a család intézményének felszámolása a jövőben, de ennek bomlasztása már elég jól halad a nők munkába hajtásával, amit a feminizmussal indítottak el, majd a szingli életmóddal népszerűsítenek jelenleg, és az egyneműek házasságával szüntetik meg annak szentségét, de ez messzire visz, nem is megyek bele. A gyerekek kiszakítása a családból, 6-24 éves korukig az ún. közoktatás rendszerébe küldésével, ahol azt a tudást kaphatják csak meg, amit a rendszer megenged). Figyeljétek a híreket !!! Egyre több keresztények és a kereszténység ellen elkövetett támadás lesz a világ minden pontján. Ezek nem véletlenszerűek, persze a híradók nem kapcsolják össze - de ez is része a tervnek, amit a háttérből irányítanak. Az iszlám világot fogják "ráugrasztani" a keresztény világra. Az iszlám fundamentalizmus felpiszkálása van éppen folyamatban. Szíria és Irán megtámadása pedig a végső löketet adhatja meg (Szíria megtámadása teljes egyetértésben eldöntetett és meg is történt) Keresztény templomokat fognak megtámadni, keresztény embereket lefejezni, főleg ha még előtte netán muzulmánról keresztelkedtek át. Közel-Kelet, Észak-Afrika-Szudán-Dél-Afrika - Indonézia. Ezeken a helyeken nagyon valószínű. A maradék emberiség számára olyan világkormány bevezetése van előkészületben, ahol "A végső terv" a transzhumanista, futurisztikus állam, mely az eugenika elvein alapszik (ezt a II. világháborúban már megpróbálták, de akkor nem sikerült nekik) Charles Darwin, Huxley ennek az alapjait teremtették meg. A holywoodi filmekben és a Zeitgeist-ban már megmutatták ez kb. hogy fog kinézni. "Lightos verziójára" pedig már ízelítőt láthattok az USA-ban (totális kontroll, szabadságjogok eltörölve, média ontja a szemetet, drónok repkednek a kertekben pl. újságírók, ellenállók után nyomozva). Nemsokára elkezdődik egy nagy hadművelet az USA határain belül: A terv elkezdésének egyik előfeltétele a lakosság lefegyverzése az USA-ban, hiszen komoly ellenállást okozhat egy az Alkotmány Második Passzusa szerint jogosan otthon tartott fegyverarzenál.


Feldolgozta: Várhegyi Kálmán